Nytt samarbete mellan Försvarsmakten och bevakningsbranschen

Samarbete med bland andra näringslivet, olika organisationer och andra arbetsgivare
är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjning ”från plikt till frivillighet”. Som ett led i detta har Försvarsmakten och Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, BYA, tecknat en avsiktsförklaring om samarbete.

Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör och Martin Bjurhem, VD BYA skakar hand.
Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör och Martin Bjurhem, VD BYA skakar hand.
Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör och Martin Bjurhem, VD BYA. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Försvarsmakten har, genom avsiktsförklaringen med BYA, inlett ett samarbete med bevakningsbranschen. Samarbetet omfattar hel- och deltidstjänstgörande personal samt hemvärnssoldater och syftar till att stärka Försvarsmaktens och bevakningsbranschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Den avsiktsförklaring som nu tecknats innebär bland annat att parterna ska samverka kring kompetensvalidering och karriärväxling. Samarbetet innebär också att Försvarsmakten tittar på möjligheter att låta elever som studerar till väktare på gymnasienivå att genomföra praktik inom Försvarsmakten.

− Jag är glad över att Försvarsmakten nu inlett ett nära samarbete med bevakningsbranschen och jag ser många positiva synergieffekter framför mig, säger Per-Olof Stålesjö, personaldirektör Försvarsmakten.

− Vi ser att detta samarbete kommer att bidra till den framtida kompetensförsörjningen hos såväl bevakningsbranschen som Försvarsmakten. Att medarbetarna får värdefulla erfarenheter från båda verksamheterna ger ett stort mervärde, säger Martin Bjurhem, VD BYA.