”Kulturell förståelse är en viktig faktor för framgång”

Det första svenska styrkebidraget till FN:s insats Minusma i Mali påbörjar i dagarna sin tjänstgöring i landet. Fram till i juni förbereder sig nästa styrka, Mali 02, för att kunna ta över den krävande uppgiften. En del av missionsutbildningen genomförs vid Swedint i Kungsängen och håller hög internationell klass.

FN:s förre rättschef Hans Corell önskar chefen för Mali 02, överstelöjtnant Jonas Lotsne lycka till med fredsinsatsen i landet. Corell var en av föreläsarna under utbildningen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Karin Sharma är beteendevetare och håller i kursmomentet som handlar om kulturell förståelse. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Under utbildningen får staben en duvning i operativ planering under tidspress. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Den senaste lägeskartan som visar FN:s truppnärvaro i Mali. Avståndet mellan huvudstaden Bamako och den svenska huvudbasen i Timbuktu är som sträckan mellan Göteborg och Östersund. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Många av de militära och inte minst civila befattningshavarna inom FN-insatsen som ni kommer möta där nere har faktiskt vi utbildat. Swedint är en av de få institutioner i världen där civila tjänstemän kan få stabsutbildning, säger kurschefen major Håkan Lindgren.

För det är också vid Swedint som FN:s nya militära operativa planeringsmetod benämnt MCPP (Military Component Planning Process), delvis tagits fram.

– Det kan te sig märkligt för oss inom den svenska Försvarsmakten som i över tolv år levt i en Isaf-kontext, att det hittills bedrivits militära operationer inom FN utan några egentliga riktlinjer för operativ planering, varje chef har tillämpat sitt eget lands reglemente, fortsätter Håkan Lindgren.

Tänka annorlunda

På tal om att helt naturligt reflektera över problem och lösningar med anföring till Afghanistan är något som också tas under kursen. Landet Mali ligger i västra Afrika vilket innebär en helt ny kulturell kontext. FN-systemet är också något helt annat än de Nato-ledda insatser som Sverige genomfört de senaste tio åren. Detta kräver en viss ”systemacceptans” mellan personal och enheter.

Karin Sharma är beteendevetaren som lockar oss att tänka annorlunda omkring begreppet kulturella skillnader.
– Vad är nu? I Afrika kan det betyda inom tre dagar. Hos många kulturer är framtiden bara ett begrepp som innefattar ”hopp”, det vill säga att saker blir bättre med tiden, menar hon.

Karin Sharma är född i Venezuela och kom till Sverige för 30 år sedan. Hon säger att hon fortfarande inte förstår alla nyanser i svenska kulturella beteenden. Hon understryker att det gäller att medvetet tänka till omkring den kulturella kontexten man möter och lägga vissa beteenden och yttringar på minnet.
– Vad menade egentligen personen med sitt kroppsspråk, var vi välkomna under besöket? 

Överstelöjtnant Jonas Lotsne, chef Mali 02 värderar utbildningen vid Swedint högt.
– Kulturell förståelse är en viktig faktor för att nå framgång. Jag tycker det är viktigt att väga in även andra kompetenser och faktorer som inte direkt berör de traditionellt militära områdena i den operativa planeringen, avslutar Jonas Lotsne.