Fokus på att öka andelen kvinnor i Försvarsmakten

Andelen kvinnor som söker GMU, grundläggande militär utbildning, har ökat de senaste åren. Men andelen kvinnor som jobbar ute på förbanden är fortsatt låg. Eftersom Försvarsmakten strävar efter ett mer jämställt försvar arbetar man nu aktivt med att förändra detta.

Linda Tengdahl, P 4, och Elin Larsson, Trängregementet, är de som arbetar med projektet i Skövde och planerar prova-på-dagen. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

En av anledningarna att det är låg andel kvinnor på förbanden trots ökat antal sökande, är att det procentuellt är fler kvinnor än män som väljer att avbryta under ansökningsprocessen. Skaraborgs regemente P 4 och Trängregementet deltar nu i ett projekt med syfte att behålla intresset hos de kvinnliga sökande och genomför i linje med det en prova-på-dag i Skövde garnison.

– Syftet med dagen är att öka kunskapen om Försvarsmakten i målgruppen och på så sätt öka intresset för att genomföra GMU, berättar Elin Larsson på Trängregementet som är en av de som arbetar i projektet och med prova-på-dagen i Skövde. Ett sekundärt syfte är att även identifiera varför de som sökt GMU avbryter processen, och på så sätt kunna minska avhoppen.

Idag söker fler kvinnor till GMU än för ett antal år sedan, men från det att ansökan skickas in fram till inryck är det många som hoppar av antagningsprocessen. Det betyder att andelen kvinnor i Försvarsmakten är fortsatt låg i alla personalkategorier. Eftersom Försvarsmakten tycker det är viktigt med jämställdhet då det höjer kvaliteten inom verksamheten, har man med anledning av detta startat ett projekt tillsammans med Försvarshögskolan som pågår under 2015 med eventuell förlängning. Avsikten är att behålla intresset hos de som sökt GMU och därmed i en förlängning öka andelen kvinnor i Försvarsmakten. Förutom förbanden i Skövde deltar ytterligare nio förband runt om i landet i projektet.

Som ett led i projektet anordnar P 4 och Trängregementet en ”prova-på-dag” för kvinnor som sökt GMU. De bjuds in till garnisonen under en dag och kommer då bland annat att få en allmän information om GMU och jobb i Försvarsmakten. De blir också informerade om och får träffa representanter från NOAK, Försvarsmakten nätverk för anställda kvinnor. Dessutom kommer deltagarna att få prova på en del av Försvarsmaktens fysiska tester samt göra studiebesök på både P 4 och Trängregementet.

– Det är viktigt att poängtera att det här inte är någon form av förtur till GMU, utan ett sätt att bibehålla intresset och slå hål på en hel del myter om hur det är att genomföra GMU, säger Linda Tengdahl på P 4 som också arbetar i projektet och planerar dagen.

Under dagen kommer besökarna att få träffa flera kvinnor som arbetar i Försvarsmakten, dels soldater men även officerare och civilanställda. Den medverkande personalen är beredd att svara på frågor om allt från hur det funkar med till exempel hygien och allt annat praktiskt när man är ute i fält, till vad som krävs fysiskt för att klara GMU. Det är alltså helt rätt tillfälle att ta reda på hur det är att göra GMU och vara anställd som kvinna.