Ryska plan i fokus

Den ökade ryska flygverksamheten hamnade i fokus vid den pressträff om Försvarsmaktens insatsverksamhet som hölls på högkvarteret på torsdagen. Under den ryska övning som hölls i början av december flög en rad flygplanstyper som inte förekommit i vårt närområde tidigare – bland annat strategiskt bombflyg.

Insatschef Göran Mårtensson och Anders Jönsson från flygtaktisk stab vid pressmötet på Högkvarteret.
Insatschef Göran Mårtensson och Anders Jönsson från flygtaktisk stab vid pressmötet på Högkvarteret.
Insatschef Göran Mårtensson och Anders Jönsson från flygtaktisk stab vid pressmötet på Högkvarteret. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Ryskt strategiskt bombflyg av typen Tu95 fotograferat av svenskt incidentflyg under den ryska övningen i början av december.
Ryskt strategiskt bombflyg av typen Tu95 fotograferat av svenskt incidentflyg under den ryska övningen i början av december. Foto: Försvarsmakten
Ryskt strategiskt bombflyg av typen Tu22 fotograferat av svenskt incidentflyg under den ryska övningen i början av december.
Ryskt strategiskt bombflyg av typen Tu22M fotograferat av svenskt incidentflyg under den ryska övningen i början av december. Foto: Försvarsmakten

– Försvarsmakten anpassade därför beredskapen och förstärkte både luft- och sjöövervakning för att bevaka vår territorialgräns men också för att följa den ryska övningen. Vårt incidentflyg var uppe vid ett flertal tillfällen, sa insatschef Göran Mårtensson.

Anders Jönsson på flygtaktiska staben fick dessutom redogöra för händelsen den 12 december då ett ryskt signalspaningsplan söder om Skåne flög utan transpondern påslagen på samma kurs som ett civilt trafikflygplan.
– Vi hade tidigare varit uppe och identifierat signalspaningsplanet och därefter följde vi den på vår radar. När planet vände insåg vi att den hade en direkt skärande kurs med ett passagerarplan som just startat. Vi kontaktade då den civila trafikledningen som fick passagerarplanet att ändra höjd och kurs och på så vis förhindra en incident.

Insatschefen berättade även om de kommande internationella insatserna. Dels om den marina insatsen Atalanta, där Sverige deltar med personal, helikoptrar och stridsbåtar tillsammans med holländare utan för Afrikas kust. Dels om FN-insatsen i Mali, där en etableringsstyrka just nu bygger upp Camp Nobel. Från årsskiftet kommer Försvarsmakten bidra med ett underrättelseförband och totalt cirka 250 personer.