Nya instruktörer på stridsvagn

En varm sommardag i slutet av juli startade kursen för de blivande instruktörerna i stridsvagnstjänst. 15 officerare, specialistofficerare och soldater kom till P 4 i Skövde för att genomföra sin utbildning. De flesta blivande instruktörer tillhör P 4 men ett antal kommer hela vägen från I 19 i Boden, alla har de ett gemensamt mål - att bli instruktörer i stridsvagnstjänst.

Nya instruktörer på stridsvagn Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Under de första 6 veckorna av utbildningen var det grunder i vagnstjänst, systemkunskap samt körning som stod i fokus. Långa dagar med mycket studerande av hur systemen i chassiet fungerar samt praktiska övningar med vagn under körpassen. Chassi-perioden avslutades med att de som inte tidigare hade förarbevis på vagnen tog detta.

Därefter fortsatte utbildningen på tornet med dess ingående system och hur de hanteras på de olika besättningsplatserna. Allt ifrån styrsignaler i siktena, till laddning av kanonen och skjutregler avhandlades. När dessa grunder var genomförda påbörjades träning i stridsvagnsgrupperna.
– Varje besättning bestod av personal från både P 4 och I 19 med varierande erfarenhet av stridsvagnen. Mixen skulle förutom att underlätta arbetet med vagnen även öka förbrödringen mellan blivande kollegor från olika förband, berättar Henrik Karlsson som varit kurschef på stridsvagnskursen.

Avancerade simulatorsystem

Träningen inför den skjutperiod som skulle komma skedde dels i stridsvagnssimulatorerna TBTA (Torn Besättnings Tränings Anläggningen) och BTA (Besättnings Tränings Anläggning) samt med riktig vagn på övningsfältet. Henrik berättar om de olika systemen
- I TBTA tränas främst laddning av kanonen, detta ger en mycket bra miljöträning som laddare. Tornsimulatorn rör sig som i en riktig vagn samt kanonen rekylerar och ger realistisk träning i laddning. I BTA övar vi order och kommandon i vagn där instruktörerna kan övervaka minsta detalj i handhavande på respektive plats samt följa kommunikationen i
vagnen. Möjligheten att ta om och drilla förfarandet många gånger utan att lägga tid på annat än att öva är en klar fördel med dessa system.

Kunskaper möter verklighet

Alla simulatorer till trots är det ändå övning i den riktiga vagnen som verkligen ger rätt uppfattning och träning för den blivande instruktören.
– Att man blir blöt och fryser i dåligt väder eller när det är stekhett en varm sommardag iförd full utrustning, luckor kärvar, banddelar slits och måste bytas, band krängs av, kort sagt verkligheten. I verkligheten lär man sig konsekvenser av att inte göra rätt åtgärder – att inte riktigt ha koll på att bandet inte är spänt nog kan mycket väl leda till bandkrängning, säger Henrik.

Utbildningen gick vidare med utbildning i lastning på dragbil och transport till skjutfältet för en skjutperiod. Henrik berättar att vädrets makter inte log mot dem.
– Stridsvagnskanonen har en kaliber på 120mm och det blir en kraftig smäll när kanonen avfyras. Försvarsmakten har miljökrav att följa då vi inte skall bullra för mycket utanför våra fält och vädret påverkar när vi kan skjuta i närheten av bebyggelse. Första veckan på skjutfält kunde kursen endast skjuta fullkaliber en dag – vilket påverkade hela genomförandet.

Under vecka 45 genomfördes en övning för 1:a och 3:e stridsvagnskompanierna och eleverna på stridsvagnskursen deltog på den.
– Att gå ifrån gruppövningar rätt in i kompaniövning är ett stort steg men en nyttig erfarenhet att ta med sig. Att förstå hur tempot är i ett fullt kompani, att tiden att ge order pressas hårdare i kompani och ännu hårdare när kompaniet är i strid. En nyttig erfarenhet för de blivande instruktörerna och många ”polletter” trillade ner under veckan. Nu förstod de bättre instruktörernas tjat om att nyttja korta kommandon och vara tydlig i vagnen för att ha tid och kapacitet över till att vara farlig för motståndaren, förklarar Henrik.

Dags att använda sina kunskaper

I slutet av kursen har det varit en fördjupning på instruktörsområdet och eleverna har förberett sig inför att hålla egna övningar i stridsvagnstjänst. Varvat med deras förberedelser har det varit föreläsningar i teknik av inbjudna föreläsare från Markstridsskolan, FOI och FMV.
– Syftet är att bredda instruktörernas kunskap samt uppmana till egna studier i vad som sker i materielutveckling och vilka hot vi kan ställas inför. Grunden i att överleva på slagfältet mot en motståndare är att kunna dra slutsatser ifrån vad som fungerar och vad som inte gör det.

Att inte ha förståelse till att taktikanpassa sig när en motståndare har vidtagit åtgärder mot vår verkan kan resultera i att man inte kan lösa uppgiften, avslutar Henrik.
Nu är kursen avslutad och de nya instruktörerna har återgått till sina hemförband för att påbörja sin nya tjänst som stridsvagnsinstruktör.