Tankat och klart för vård

– Övning Höstlöv 2014 avslutas

Efter tisdagens avslutande stridsmoment var det åter dags att fylla upp fordon med bränsle. Trosskompaniet fick på förmiddagen order om att upprätta så kallad Tolo, tankning och laddningsomgång.
– Det har rullat på bra under övningen, det här nog den femte eller sjätte Tolon vi kör, säger soldaten Daniel Vasquez.

”Det har rullat på bra under övningen”, sa soldaten Daniel Vasquez. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
På tisdagseftermiddagen rullade den mekaniserade bataljonen in på garageområdet för att sätta igång med vård av fordon och övrig materiel. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Det är mycket prylar att ta hand om. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Nu ska stridsfordonen rengöras och vårdas så att dom är redo att använda vid nästa övning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Övningen är en viktig pusselbit i att lära oss att agera inom samma område med flera olika förbandstyper som samordnas och därmed skapa brigadförmåga” sa överstelöjtnant Tommy Sjödén vid Tredje brigadstaben. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Trosskompaniet är en av de enheter som gör att en bataljon kan fungera och lyckas i strid. Kompaniet ser bland mycket annat till att de stridande delarna förses med mat, ammunition och drivmedel. Här finns även en sjukvårdspluton, transportresurser och en reparationstropp.
– Vi har haft bra fart och mycket uppgifter på kompaniet under övningen. Reparationstroppen har haft många objekt att reparera, vi har leverarat förnödenheter som mat, expenser och batterier varje dag. Vad gäller just Tolo som vi nu genomfört har det varit precis mot den målbild vi satte upp. Vi ville förbättra förmågan att upprätta och genomföra Tolo bakom stridsställning och de flesta har varit just såna, berättar kapten Jan Strömbäck, ställföreträdande kompanichef på Trosskompaniet.

Vård och avslutning

Övning Höstlöv 2014 lider nu mot sitt slut, Helikopterenheten från Första helikopterskvadronen var tillbaka på ordinarie bas i Luleå redan på måndagen och avslutade med att transportera tillbaka jägarförbandet från Lomben till Arvidsjaur under tisdagen. 91:a artillerbataljonen avslutade sent på söndagen och satte igång med vård på måndagen. Efter trosskompaniets Tolo på tisdagen, där närmare 20 stridsfordon, åtta terrängbilar och bandvagnar samt tre lastbildar rullade igenom och fyllde upp tankarna på strax under en timme, fortsatte den mekaniserade bataljonens enheter in mot garageområdet för vård av fordon och övrig utrustning. De deltidstjänstgörande soldater som varit inkallade på sin krigsförbandsövning i samband med Höstlöv vårdar nu till och med torsdag och åker hem på fredag.

Nyttan av samövning

Målsättningen med Höstlöv var att i ett nationellt scenario samöva i pluton, kompani och bataljon inom brigads ram. Detta med understöd av artilleri och helikopterförband. Samtidigt skulle funktionskedjorna indirekt eld samt logistik mot högre chef övas, i det här fallet tredje brigadstaben.
– Vi har genomfört en mycket bra övning, vi har fått möjligheten att träna alla ingående enheter att fungera som en helhet, från brigadnivå och ända ner till de enskilda grupperna, säger överstelöjtnant Tommy Sjödén vid Tredje brigadstaben.

Men det som alla deltagande förband var överens om vid den avslutande övningsledningsgenomgången var nyttan med att öva tillsammans. Att sätta samman mekaniserade förband, artilleri och helikoptrar i en större övning sätter alla på prov.
– Övningen är en viktig pusselbit i att lära oss att agera inom samma område med flera olika förbandstyper som samordnas och därmed skapa brigadförmåga. Även om vi inte genomför alla övningsmoment tillsammans så tvingas vi hela tiden till samordning genom att vi övar samtidigt på samma plats, avslutar Tommy Sjödén.