Krigsförbandskurs vid Luftvärnet

62:a luftvärnsbataljonen genomförde krigsförbandskurs 6-10 november

Allt sedan rekrytering av deltidssoldater, så kallade GSS/T-soldater, påbörjades så har det, i någon form, genomförts krigsförbandskurser i vid 62:a luftvärnsbataljonen. Dessa genomförs numera under vår och höst, under veckorna 17 på våren och 45 på hösten.

Sensorer grupperar på Ringnäs. Foto: Håkan Hörstedt/Försvarsmakten

− Sedan en tid har begreppet "17:45" eller kvart i sex, myntats och det innebär att vi genomför kurserna dessa två perioder för att underlätta planeringen för våra soldater, säger bataljonschefen överstelöjtnant Håkan Hörstedt.

Höstens krigsförbandskurs genomfördes tillsammans med delar ur 61:a luftvärnsbataljonen. Samtidigt prövades under övningen en ny metod som innebär att olika befattningshavare som är heltidssoldater, så kallade GSS/K-soldater, deltog som mentorer. Detta visade sig vara en stor framgångsfaktor och var uppskattat bland de som deltog.

Inmönstring påbörjades under torsdagens morgon. Denna dag bjöd på ett ihållande regn och dessutom en helt täckt himmel. Detta skapade en viss oro över hur övningen skulle kunna genomföras. Inmönstringen gick bra om än med vissa förseningar.

Alla enheter hade lämnat Lv 6 vid 20-tiden och förbandet grupperade inledningsvis i trakten av Ringenäs.
− Soldaterna är naturligtvis lite ringrostiga, konstaterar kompanichefen major Andreas Westermark, men tanke på att grupperingen huvudsakligen skedde efter mörkrets inbrott får vi vara mycket nöjda, fortsätter Westermark.

Härefter flöt övningen på, i stort sett enligt plan. Det förekom visserligen en del missöden men inget mer än vad som var att vänta enligt kompanichefen. Det visade sig att vädrets makter trots allt var på förbandets sida då resterande dagar bjöd på ett, för övningens vidkommande, fördelaktigt väder.

Det skall också nämnas att det civila samhället fick en påminnelse om att luftvärnets förmågor. Inte minst genom att en grupp ur robot 70-plutonen gjorde en livräddande insats efter att de träffat på en person med troligt hjärtproblem. Efter en god insats tog ambulanspersonal över och förde den drabbade till sjukhus.

I sedvanligt maner avslutades krigsförbandskursen med en gemensam samling på soldatmässen på söndagskvällen.
− Detta inslag är uppskattat och främjar sammanhållningen inom förbandet säger Håkan Hörstedt.

Vid utvärderingen som genomfördes under måndagsförmiddagen kunde bataljonschefen konstatera att det i stort sett var tummen upp från alla enheter.