Hemvärnet övar sin förmåga

”FIENDE I TERRÄNGEN! Låga ställningar! Plutonchefen rycker skyndsamt åt sig radioutrustningen från sin stupade kamrat samtidigt som han uppmanar resten av plutonen att inta eldställningar. Soldater försvinner in i skogen och gör sig redo för ett angrepp.”
Det är regementets hemvärnssoldater som övar sin förmåga - att skydda och bevaka sådant som är viktigt för dig, mig och hela samhället.

Kompaniet framryckte växelvis mot målet från två håll. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Sjukvårdsgruppen, förstärkta av soldater från 42:a mekbat, har genomgång av kartan. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Soldaterna genomförde ett skydda/försvara- moment som övar dem i förmågan att skydda och försvara samhällsviktig infrastruktur. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

Kompaniet har i uppgift att ta sig fram till ett mål, och när terrängen är säkrad, skydda och bevaka det. De vet inte vilken typ av fiender som finns i terrängen eller när de kommer att anfalla. Eftersom det är en övning används lösammunition, lasersystem och västar med indikeringssystem och soldaten är inte död på riktigt, utan bara utslagen ur övningsmomentet. Men uppgiften simulerar en situation som hemvärnet ska kunna lösa i ett skarpt läge. Målet som ska skyddas hade till exempel kunnat vara en radiomast, en kraftledning, en flygplats eller någon elförsörjningsknutpunkt. Med andra ord objekt som fyller en viktig funktion i samhället och i vanliga människors vardag, som hemvärnet har i uppgift att skydda i krigssituationer.


Momentet är en del i den krigsförbandsövning som 39:e hemvärnsbataljonen genomfört i veckan. Kompaniet är delat i två täter och framrycker växelvis mot målet. När de tagit terrängen och bevakar objektet kommer de att bli anfallna av en sabotagegrupp spelad av soldater ur 38:e hemvärnsbataljonen. De soldaterna genomförde sin krigsförbandsövning tidigare i höst, med liknande skydda/bevaka- moment. I övningen tränas hela bataljonen tillsammans vilket prövar framförallt chefer.


Det är just skydda, bevaka och ytövervaka som är övningens fokus, det vill säga hemvärnets huvudförmåga. Under övningen genomförs även så kallad FUSA, förbandsövning med skarp ammunition. Sjukvårdsgruppen i bataljonen har vid detta tillfälle fått förstärkning av heltidsanställda soldater och materiel från 42:a mekaniserade bataljon vid P 4. Det gör att de kan öva med modernare utrustning än de vanligtvis använder och de heltidsanställda sjukvårdssoldaterna kan dela med sig av kunskap. Det är uppskattat i sjukvårdsgruppen som tar till vara på tillfället att ställa frågor och få tips och råd.