Aldrig ge upp!

Mot slutet av den grundläggande militära utbildningen, GMU, gör eleverna en vecka som kallas Aldrig ge upp. Under den perioden får eleverna öva på vad de lärt sig samtidigt som de utsätts för mer psykiska och fysiska ansträngningar är tidigare under utbildningen. Det brukar vara en vecka som de flesta ser fram emot med skräckblandad förtjusning.

Vår grupp funkar väldigt bra och vi har kul ihop, säger Alexander Balog. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Morgonbestyr i skogen. Att får sova i en egen säng och äta en pizza ligger högt upp på önskelistan efter ett antal dygn ute. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Det är många moment som ska läras in under GMU. Här sätter en elev en tourniquet, ett hårt avsnörande förband. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Här övar eleverna hur man tar sig in i ett rum eller hus för att säkerställa att det är tomt. Det gäller att vara snabb, hålla sig så skymd som möjligt och kommunicera tyst och tydligt med sin grupp. Momenten upprepas flera gånger i följd så att de sitter när det väl är dags att utföra det under stress. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
En helikopter 10 landar i öppen terräng med hjälp av signal från en av eleverna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

De drygt tjugo elever som påbörjade sin GMU på Sjöstridsskolan i Karlskrona i augusti har nyss avslutat sin tolfte GMU-vecka: Aldrig ge upp. Det är en vecka som skiljer sig en del från de tidigare kurserna under GMU. Eleverna sätts på prov både när det gäller färdigheter som soldat/sjöman men framförallt utsätts de för situationer som de med stor sannorlikhet kommer möta och behärska i en skarp situation. Det handlar till exempel om att inte veta vad som väntar, var eller när nästa tillfälle till mat eller sömn finns, eller hur en skadad kamrat ska tas omhand.

Löjtnant Jörgen Seibold på GMU-plutonen berättar att eleverna prövas lite extra mot slutet av utbildningen.
- Under den här kursen jobbar vi i olika faser. Eleverna får dels lära sig nya moment och dels träna på sådant som vi gått igenom tidigare, men vi lägger också in överraskningsmoment i form av inspel som de inte är förberedda på. Det gör att vi prövar dem både fysiskt och psykiskt.

Eleverna har bland annat fått order om att bevakat vattentornet, radiomasten och delar av sjukhuset i Karlskrona en natt, för att dagen därpå marschera åtta kilometer med hela sin packning för att utföra nya övningar och uppdrag.

- Ja, det var rätt kallt och inte så mycket sömn. Bara några timmar på en parkbänk, säger Jim Eriksson, en av eleverna efter bevakningsnatten.
Vad som händer härnäst vet vi inte. Kanske kommer vi bli tillfångatagna och få ganska dåligt med mat och sömn. En natt ensamma i skogen blir det nog. Men vi har tränat på att bygga bivack och göra upp eld, så det ska bli rätt spännande och se hur det blir.

Att orka trots hunger och trötthet

”Aldrig ge upp” syftar till att höja kompetensen hos eleverna genom att de nu får använda sig av de kunskaper de fått under utbildningen. Bland annat att det är viktigt att hålla reda på sina saker och ha fokus på rätt uppgifter. När novemberkylan och fukten tränger in i kängorna är det viktigt att hålla sig varm och torr. Men med mindre sömn och mat i kroppen än normalt är det inte alltid lätt att ha fokus och kontroll på sina grejer eller att hela tiden tänka helt rationellt. Det är just det som eleverna blir uppmärksamma på under kursen.

- De tre första dygnen var rätt tunga, men sedan vande jag mig. Jag insåg också hur viktigt det är att samarbeta och hjälpas åt när det är lite jobbigt. Man kan nog säga att man fått utveckla sin sociala kompetens på köpet, säger Alexander Balog från Karlshamn.