Navet i Northern Coasts

HMS Carlskrona är nu inne på sin elfte dag till sjöss i övningen Northern Coast 2014 och ledningssystemoperatörerna Kristian Ahlström och Cesar af Forselles sitter i radiohytten och tar en kopp kaffe innan de löser av sina kollegor som haft nattvakten.

Många olika nationer innebär olika typer av sambandssystem. Kristian och Cesar måste behärska alla.
Många olika nationer innebär olika typer av sambandssystem. Kristian och Cesar måste behärska alla. Foto: Ida Kangestam/Försvarsmakten

Det är fortfarande mörkt ute och havet är lugnt, det enda som avslöjar att man är till sjöss är fartygets brummande från motorerna. Under den stora multinationella övningen Northern Coasts är HMS Carlskronas uppgift dels att vara ledningsfartyg för hela övningen men också som ett stödfartyg för de svenska enheter som deltager i övningen. Kristian behandlar ett meddelande från den finskledda staben samtidigt som hans kollega Cesar tar emot ett samtal från den danska fregatten HDMS Niels Juel.

- Det är inte helt lätt att få ordning på alla meddelanden, då radiohytten har en hel del olika nationella och internationella sambandssystem att hantera och samtidigt ska förmedla all information till de övriga fartygen i styrkan, säger Christian.

Förutom den ordinarie besättningen ingår under övningen en multinationell stab med personal från Sverige, Finland, Tyskland samt Nederländerna. Dessutom finns två logistikenheter från 3:e och 4:e sjöstridsflottiljen och en helikopterenhet från F17 i Kallinge med ombordbaserad helikopter.

In i det okända

Idag tog den förutbestämda delen av övningen slut, vilket innebär att fartygen har genomfört vissa specifika övningsmoment tillsammans enligt ett schema. Nu går man in i scenariofasen och får där agera utifrån vad som händer i spelet. Ombord man därför inte någon aning om vad som skall hända de närmsta dagarna.

- Något som vi kan förvänta oss i radiohytten är störsignalering samt falsksignalering. Störsignalering innebär att motståndaren spelar upp allt från musik, pipljud, brus mm. för att vi inte skall kunna tala med andra enheter via radio. Falsksignalering kan innebära att de spelar in våra meddelanden och använder dem för att lura andra enheter att göra saker de inte borde göra. Eller att de själva talar med oss och använder våra anropssignaler för att lura oss, berättar Cesar.

Många är beroende av sambandet

De som jobbar i radiohytten har ett nära samarbete med stridsledningscentralen, logistikenheterna och den multinationella staben ombord. I stridsledningscentralen sitter vaktchefen med stridsledningspersonal och har koll på yt- och luftläget. Det vill säga hur vårt närområde ser ut, vilka fartyg och flyg vi har runt omkring oss. För att stridsledningspersonalen skall kunna utföra sitt arbete så måste radiohytten ha ställt in alla frekvenser rätt och se till att informationen kommer ut till de övriga enheterna.

Logistikenheterna iland och ombord vill bli uppdaterade på fartygens status. Vad de behöver för att klara sig. Det kan vara allt från, mat, ammunition och reservdelar. Den multinationella staben ombord leder hela styrkan och måste därför kunna kommunicera med alla fartygen.

- Vår uppgift i radiohyttan är alltså ganska enkel men ändå komplicerad att utföra. Det är så att chefer kan utöva ledning. Vi skall göra det så enkelt som möjligt för cheferna att ta sina beslut, avslutar Kristian Ahlström.