Korvetter genomför utökad övningsverksamhet

Regeringen har, med anledning av det försämrade säkerhetsläget i närområdet, aviserat att man tillför ekonomiska medel till förbandsverksamheten. Som en del i den utökade övningsverksamheten befinner sig korvetterna HMS Stockholm och Malmö till sjöss. Uppgiften är att genomföra sjöövervakning och olika typer av övningar.

I ett strålande höstväder lämnar korvetterna hemmahamnen.
I ett strålande höstväder lämnar korvetterna hemmahamnen.
I ett strålande höstväder lämnar korvetterna hemmahamnen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I ett strålande höstväder kastade fartygen loss från hemmahamnen i Karlskrona. Vädret till sjöss var dock inte lika gynnsamt med blåst och tillhörande sjöhävning på sina ställen, vilket inte hindrar fartygen utan snarare gör jobbet mer obekvämt.

- På programmet står bland annat sjöövervakning, olika typer av skjutningar med vapensystemen ombord och samverkansövningar med flygstridskrafter, berättar Fredrik Linder som är fartygschef på HMS Malmö.

Ögon till sjöss

Försvarsmakten övervakar ständigt Sveriges kust med radarstationer, fartyg och flygplan. Så fort ett stridsfartyg kastar loss får man den senaste bilden av läget till sjöss tillsänt sig från sjöövervakningscentralen och man bidrar själv med att identifiera de olika fartyg som rör sig runt kusten.

Genomgång före losskastning

Ombord på HMS Stockholm pågår de sista genomgångarna för besättningen. Alla ombord måste veta vem som är rökdykare på de olika vakterna, vem som bemannar stridsledningscentralens olika funktioner och mycket mer. Några av besättningsmedlemmarna ombord är tämligen nya. Fartygschefen på HMS Stockholm, Niklas Wiklund, är därför tydlig med att alla ombord hjälper de nytillkomna så att de snabbt kommer in i jobbet.

Korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö tillhör Tredje sjöstridsflottiljen och har sin hemmabas i Karlskrona.