Framflyttad tankstation

En helikopter kommer in för landning. Besättningen har varit ute i terrängen och jobbat och behöver på kort tid både tanka helikoptern och fylla på med förnödenheter. De som har till uppgift lösa det här om Nordic Battlegroup åker på en insats är bland annat 234:e underhållspluton vid F 21.

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Niclas Laestadius från 1:a Helikopterskvadronen stöttade övningen tillsammans med övningsledare Isabell Frimodig. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Det är många olika förband i Sverige som ingår i Nordic Battlegroup, NBG. F 21 bidrar med den enhet som går under namnet Air Base Unit, ABU. I den återfinns underhållspluton som bland annat ska kunna upprätta en tillfällig landningsplats där helikoptrar kan tankas och förses med ammunition. För att nå upp till de krav som ställs krävs det en hel del förberedelser och träning. Förra veckan var det övning för delar ur ABU och under en dag befann de sig i Boden.

− Vi övar "farp", det vill säga i det här fallet upprättar vi en tillfällig tankningsplats. Syftet är att helikopterenheten som ingår i NBG ska kunna verka i ett insatsområde så länge som det krävs och inte behöva åka tillbaka till basen, säger Isabell Frimodig, underrättelseofficier och som var en av övningsledarna på plats.

På plats från underhållspluton fanns både de som ansvarade för att bevaka den närliggande terrängen och de som genomförde själva tankningen.

− Det är jättebra att få öva så att man ser att det man lärt sig fungerar i verkligheten. Jag har gjort det tidigare men det är bra att repetera det man tidigare lärt sig. Sedan var det några nya grejor för mig så det blev lite svettigt ett tag, säger drivmedelssoldaten Johannes Lejon.

För drivmedelssoldaten Jim Bjärnered var det en ny upplevelse

− Det var första gången jag var med vid en helikoptertankning. Jag fick se och lära mig tanka både när motorn på helikoptern är i gång och när den är avstängd.

Förutom att stötta helikopterenheten med drivmedel har ABU personal och materiel som bland annat kan leda flygtrafiken, upprätta det interna och externa kommunikationsnätet på en flygbas, förläggningstjänst och terminaltjänst.