Ing 2 ansvarar för campbyggnation i Mali

Ing 2 ansvarar för etableringsstyrkan till Mali som har i uppgift att bygga en camp till den svenska insatsstyrkan som anländer i januari 2015.

Campen kommer att byggas på det område som är bortanför de tält som syns på bilden. Foto: Ronnie Nilsson

Regeringen har beslutat om ett svenskt militärt bidrag till Mali. Insatsen som kallas Minusma, syftar till att stabilisera området, bidra till att staten återfår kontrollen i hela landet, skydda civila och FN-personal och skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.

Ing 2 ansvarar för etableringsstyrkan där uppgiften är att bygga en camp i anslutning till Timbuktu. Campen är avsedd för den svenska insatsstyrkan som anländer i januari 2015. Insatsen påbörjas den 3 november och kommer att bestå av 120 soldater och officerare varav 60 är från Ing 2. Chef för styrkan är överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl.

Utbildning i Norge

Inför insatsen kommer personal från Ing 2 och de stödjande förbanden, P 4, LedR, F 21, FMLOG, FMTS och FörmedC, genomföra den utbildning som krävs för uppgiften samt missionsutbildning. Utbildningen genomförs dels i Norge med stöd av norska instruktörer dels i Eksjö.