Insatsen i Mali inledd

Nu har Sveriges första truppbidrag till FN-insatsen i Mali anlänt. De tio soldater från P4 i Skövde som ska utgöra vaktstyrka för campen i Bamako är nu på plats och har påbörjat bevakningen av det högkvarter där svensk och holländsk personal ska jobba.

Vaktstyrkan bevakar den camp som ska bli högkvarter för svenskar och holländare när huvudstyrkan kommer på plats. Foto: Magnus Önnestig/Försvarsmakten
Vaktstyrkan består av tio personer från P4 i Skövde. Foto: Magnus Önnestig/Försvarsmakten
Insatsen i Mali innebär att Sverige åter tar ett större militärt engagemang inom FN. Foto: Magnus Önnestig/Försvarsmakten

Under hösten sker sedan en successiv styrkeuppbyggnad innan huvudstyrkan anländer i januari 2015. Huvudstyrkan ska bestå av spaningsförband, skyddsförband och en kvalificerad sjukvårdsenhet. Förbandet sätts i huvudsak upp av K3 i Karlsborg.

Minusma som insatsen kallas, syftar till att stabilisera området, bidra till att staten återfår kontrollen i hela landet, skydda civila och FN-personal och skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.