I Mogadishu med svenska träningsteamet

"soldaterna Använder vapenattrapper som teamet själva skruvat ihop"

Den 23 februari 2014 påbörjade European Union Training Mission (EUTM) Somalia sin första utbildning i Mogadishu. All verksamhet hade då flyttat från Bihanga i Uganda till Mogadishu. Syftet med insatsen är att stärka den somaliska staten och dess institutioner.

Två svenska instruktörer släpar en leende somalisk rekryt över sanden.
Visa, instruera, öva, öva… pröva. Här visar två svenska instruktörer hur man transporterar en skadad kamrat. Foto: Försvarsmakten
Två soldater i svensk uniform hälsar på några leende barn.
Barnen är som vanligt väldigt nyfikna och vill komma fram och hälsa. Foto: Försvarsmakten
Man i ugandisk uniform plockar upp en automatkarbin från ett förrådsutrymme.
Uthämtning av vapen hos den ugandiske (AMISOM) kvartermästaren. Foto: Försvarsmakten
En somalisk soldat genomsöker en annan soldat som ligger på marken. En soldat och en instruktör står på varsin sida.
: En av de nyutbildade somaliska instruktörerna förtydligar hur man genomsöker en nedkämpad motståndare. Foto: Försvarsmakten
Man i svensk uniform pekar mot ett snår, bredvid står en man i somalisk uniform som bär på bombatrapper i plast.
En svensk och en somalisk instruktör placerar ut IEDer som soldaterna senare skall lära sig att upptäcka. Foto: Försvarsmakten
Somalisk soldat pekar med en vapenattrapp mot ett snår. Två civilklädda, varav en med videokamera, följer händelsen.
Internationell media följer noggrant utvecklingen i Somalia. Foto: Försvarsmakten
Somaliska soldater står uppställda. I bakgrunden blått hav och containrar märkta med Amisom. Instruktörer står vid sidan och framför soldaterna.
Insatsen är multinationell. På bilden syns instruktörer från Italien, Ungern, Spanien och Sverige. Foto: Försvarsmakten
Instruktör står vid sidan av en väl kamoflerad soldat. En annan soldat tittar på.
Utbildning i personlig maskering. Foto: Försvarsmakten
Soldater står uppställda på en sandplan.
Dageleven ställer upp plutonen och kontrollerar så att alla är på plats. Innan utbildningen avslutas för dagen sjungs somaliska nationalsången. Foto: Försvarsmakten
Soldater ligger på rad på en sandplan med maskingevär framför sig. Till höger en mur av grussäckar.
På grund av hotbilden bedrivs all utbildning inne på en väl skyddad träningsanläggning. Foto: Försvarsmakten

För att uppnå målen utbildar man militära förband samt agerar mentorer åt den högsta militära ledningen i Somalia. Svenska bidraget till EUTM Somalia består just nu av sex instruktörer och fyra stabsofficerare.
Det svenska träningsteamet har under våren tillsammans med två ungerska och åtta italienska instruktörer genomfört repetition- och instruktörsutbildning av 34 somaliska soldater som tidigare blivit utbildade av EUTM i Bihanga.

Träningsteamet stödjer nu en åtta veckors "Reintegration Course". Kursen syftar till att av 275 somaliska soldater forma två somaliska kompanier som ska kunna genomföra offensiva operationer tillsammans med African Union Mission in Somalia (Amisom). Amisom har, på FN-mandat, till uppgift att stabilisera läget i landet så att FN och den nuvarande regeringen kan återskapa en fungerande statsapparat.
Träningsteamet genomför kursen tillsammans med Amisom, FN samt de somaliska instruktörer som teamet tidigare utbildat. Utbildningen är tänkt att genomföras sex dagar i veckan men oftast blir det bara 4-5 dagar bland annat på grund av begränsad transportkapacitet och varierande hotbild. Utbildningspassen består av allt från grundläggande vapenutbildning , C-IED och utbildning i mänskliga rättigheter till plutons anfall.

Utbildningsförutsättningarna är i dagsläget begränsade. Somaliska armén och Amisom är i strid dagligen med Al-Shabaab och man prioriterar därmed frontförbanden vilket gör att många av soldaterna som teamet utbildar saknar uniform och kängor. Det finns heller inte vapen eller stridsutrustning till alla. De få riktiga vapen som finns att tillgå används för ren vapenutbildning. Vid stridsutbildning använder soldaterna vapenattrapper som teamet själva har skruvat ihop av virke som var tänkt till målmateriel. Dessutom är många av soldaterna sjuka bland annat i malaria och flera av dem har gamla skottskador vilket påverkar stridsvärdet negativt. Soldaterna är trots dessa förutsättningar mycket ambitiösa och tar till sig av den utbildning som erbjuds på ett mycket bra sätt.

Det svenska teamet lever i en väldigt dynamisk miljö där förutsättningarna ändras i princip dagligen. Detta är utmanande samtidigt som det är inspirerande och de har verkligen fått leva upp till sitt ledord flexibilitet.

Den närmaste tiden kommer utvecklingen för EUTM i Somalia gå mycket snabbt och framtiden ser riktigt ljus ut.