Försvarsmakten höjer stabsberedskapen

Med anledning av den allvarliga utvecklingen i Ukraina agerar Försvarsmakten genom bland annat höjd stabsberedskap i Högkvarteret och förstärkt underrättelseinhämtning. Stabsarbetet syftar att se över behovet att anpassa beredskapen, kommande övningar och annan verksamhet. – Vi följer utvecklingen mycket noga, säger chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand.

Med hänsyn till den ökade övningsverksamheten i Östersjön är incidentroten för närvarande stationerad på Gotland. Foto: Försvarsmakten

Med hänsyn till den ökade övningsverksamheten i Östersjön är incidentroten för närvarande stationerad på Gotland.

Som planerat deltar Försvarsmakten i den internationella marinövningen Northern Coast i Finland, som inleds på måndag.