Flera övningar prövar samarbetet

Sverige ska prioritera närvaro i Östersjön och på måndag startar den multinationella övningen Baltops där HMS Sundsvall från Fjärde sjöstridsflottiljen och JAS Gripen från F 17 deltar. I slutet av maj deltog Försvarsmakten också med flera enheter i den internationella minröjningsövningen Open Spirit. Där fanns också flera fartyg ur Natos stående maritima förband.

Till vänster syns det engelska fartyget HMS Montrose och till höger det tyska FGS Spessart. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Det amerikanska fartyget USS Mount Withney är övningens största deltagande fartyg. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Fartyg i Örlogshamnen. På bilden syns bland andra FNS Uusimaa och HDMS Thetis. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

− Det är viktigt att vi deltar i den här typen av övningar för att utveckla våra förband, men också för att visa solidaritet som partner till Nato vilket regeringen särskilt pekat på under övningen Open Spirit. Även om planeringen har pågått länge aktualiserar utvecklingen i närområdet vikten av ökat samarbete, säger marinchefen Jan Thörnqvist.

Baltops är en multinationell övning i PFP-formatet (Partnership for Peace), och det är fyrtioandra gången den äger rum. Övningen genomförs till största delen i södra Östersjön och inkluderar inte bara operativa och taktiska övningsmoment utan det är också av betydelse vilka länder som deltar och vilka hamnar som besöks. Övningen ska ge ömsesidig förståelse, förtroende för varandra och möjlighet till samarbete mellan både olika stridskraftsslag och men också personal. Momenten i övningen betonar vikten av marin förmåga för att skapa regional stabilitet.

Fartygen kommer i år från 14 olika länder och ska under helgen gå igenom de sista detaljerna inför övningen. Sverige har deltagit i tjugotvå år och det svenska värdskapet har varit planerat sedan tre år tillbaka. Marinbasen är värd och arrangerar hamnfasen nu i helgen.

De besökande fartygen varierar i storlek från 26 till 190 meter och har mellan 20 och 250 besättningsmän. Totalt är fler än två tusen sjömän på besök i Karlskrona.

För att få plats med alla fartyg har de fördelats mellan örlogshamnen (där de flesta ligger), Handelshamnen, Verkö hamn och Karlskrona utankarplats för de allra största.

Fartygen ligger inom tillfälligt upprättade skyddsområden.