Rekordstor GMU-omgång i Arvidsjaur

Det har nu gått åtta veckor sedan 75 rekryter från hela Sverige ryckte in för grundläggande militär utbildning på Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Rekryterna är nu 67 till antalet efter några tidiga avgångar men andan och moralen är på topp. Sju av de 67 rekryterna är tjejer.

Skjutning med automatkarbin 5. Foto: Carl Johan Strid/Försvarsmakten
Rekryt med C-vätskeskydd. Foto: Carl Johan Strid/Försvarsmakten

Den första tiden har präglats av högt tempo och mycket nytt att lära som ung rekryt. Marsch i slutna led, uppställningar med visitationer är en del av utbildningen som ingår för en rekryt, men framförallt många dagar i skogen där den riktiga soldatfostran sker.

Befälen har kraftsamlat alla sina ansträngningar till att förbereda rekryterna för ett fortsatt engagemang i Försvarsmakten och framför allt på Arméns jägarbataljon som jägarsoldat.

– Utbildningen håller hög klass och utbildningsmålen kommer att nås med samtliga rekryter, något som både befäl och rekryter ska vara stolta över, Jag är mycket nöjd så här långt med den nivå av utbildning som mina instruktörer presterat, säger kapten Håkan Jorsell, tjänsteförättande skvadronchef.

Rekryterna har nu kommit mer än halvvägs i sin grundläggande utbildning, men redan nu har skjututbildning, kast med skarp handgranat och grundläggande sjukvårdsutbildning genomförts. Nästa period väntar skyddsvaktsutbildning med jägarbataljonens skyddsvaktsinstruktörer och närkampsinstruktörer.

Kompletterande prövning

Vad rekryterna nu ska ta ställning till är vid vilket insatsförband de vill fortsätta sin karriär. För att bli antagen som jägaraspirant vid Arméns jägarbataljon krävs det dock en tuff granskning först i form av en kompletterande prövning som sker sista veckan i maj.
– Rekrytens fysiska och mentala kapacitet kommer att prövas för att se om individen har det som krävs för att bli en del av en unik elit, fortsätter Håkan Jorsell.

– Hittills har mer än 80 procent av inneliggande kull meddelat att de tänker söka vidare som kontinuerligt eller deltidsanställd jägaraspirant. Men även tidigare års rekrytkullar såväl som soldater från andra insatsförband står bostavligen i kö för att komma hit, säger Håkan Jorsell.

Det som väntar rekryterna som ska fortsätta utbildningen till jägarsoldat efter genomförd GMU är en tolv månader lång utbildning, den heter grundläggande utbildning jägarsoldat, GUJ. En unik utbildning, både för dess innehåll men framförallt för dess längd.

GUF – utbildning av förstärkningssoldater

För att jägarbataljonen ska kunna verka på djupet av en motståndares område krävs det även förstärkningssoldater som tillsammans med jägarsoldaterna säkerställer att ledning, sjukvård och logistik fungerar. Denna utbildning kallas för GUF, grundläggande utbildning förstärkningssoldat och är lika lång som jägarutbildningen. Utbildningen är markstridsinriktad mot en specialfunktion som exempelvis avancerad jägarsjukvård och genomförs samordnat med jägarutbildningen för att utnyttja resurserna på bästa sätt.

Om du undrar hur det är att genomföra GMU i Arvidsjaur läs rekryten Ingrid Lundqvists berättelse om sina intryck från den första hälften av utbildningen.

Karta