Försvarsmakten satsar på jämställdhetsintegrering

Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen i syfte att uppmärksamma och vidta åtgärder utifrån de konsekvenser beslut får för kvinnor respektive män.

Soldat, kvinna, talar med skolflickor i Afghanistan.
Soldat, kvinna, talar med skolflickor i Afghanistan.
Kvinnors deltagande i Försvarsmaktens insatsverksamhet bidrar till nya kontaktytor och möten med representanter ur civilbefolkning. Foto: Helena Hoffman/Försvarsmakten
Två soldater, en man och en kvinna, i Afghanistan.
Kvinnors deltagande i Försvarsmaktens insatsverksamhet bidrar till nya kontaktytor och möten med representanter ur civilbefolkning. Foto: Helena Hoffman/Försvarsmakten
Flera kvinnor, både svenska militärer och civila afghanska, sitter vid ett bord i ett konferensrum.
Kvinnors deltagande i Försvarsmaktens insatsverksamhet bidrar till nya kontaktytor och möten med representanter ur civilbefolkning. Foto: Helena Hoffman/Försvarsmakten

Arbetet kan ses som en kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling av Försvarsmakten och en handlingsplan för arbetet är antagen av ÖB och hela Försvarsmaktsledningen i september 2013.
Syftet med handlingsplanen, som löper 2014-2019, är att myndigheten ska bli bättre på jämställdhetsintegrering. Arbetet ska genomsyra hela verksamheten och utgår från tre perspektiv:

Rättighetsperspektiv

Rättighetsperspektivet handlar om rätten att påverka och vara delaktig i samhället samt att ha tillgång till makt och inflytande. Detta är väsentligt för en myndighet som utgör grunden för en nations upprätthållande och legitimitet. I Försvarsmaktens insatser medför perspektivet att mänskliga rättigheter ska säkras för såväl kvinnor, män, pojkar och flickor.

Nyttoperspektiv

Nyttoperspektivet ser till Försvarsmaktens förmågeuppbyggnad och syftar till att skapa trovärdighet för myndighetens verksamhet, en breddad rekryteringsbas och en position som attraktiv och trovärdig arbetsgivare. Genom att skapa förutsättningar för kvinnor och män att bidra till kärnverksamheten skapas också en trovärdighet som bär sig i insats – nationellt liksom internationellt – vilket syftar till dels ett externt stärkt varumärke, dels internt avseende att anställda stannar kvar i myndigheten, både män och kvinnor, för att uppnå de personalvolymer som Försvarsmakten ska ha.

Operativ effekt

Den operativa effekten höjs i och med rättighetsperspektivet och nyttoperspektivet genom ett allomfattande angreppssätt. Genom en resursstark personal, bestående av män och kvinnor, skapas en höjning av Försvarsmaktens förmåga att bedriva insatser där hela befolkningen kan mötas och erkännas representerad. Samtidigt skapar det förhöjd säkerhet för truppen. Truppen skapar säkerhet för hela befolkningen den är satt att skydda, som i sin tur skapar stöd för Försvarsmakten och dess mandat.

Under Almedalsveckan går det att träffa Försvarsmaktens generaldirektör och insatschef för att tala jämställdhet i Försvarsmakten: 2 juli, Landshövdingens Trädgård, kl 11-12. Välkomna!