Försvarsmaktens kommentar till Riksrevisionens rapport

I dag presenterade Riksrevisionen sin rapport som behandlar försvarets utveckling.
Rapporten är den sista i en serie rapporter om försvaret och en av de granskningar som externa myndigheter kontinuerligt gör av Försvarsmakten.

I rapporten pekar Riksrevisionen bland annat på att finansieringen hotar den långsiktiga försvarsförmågan, frågor kring effektiv styrning och att det saknas tydliga mål för Försvarsmakten. Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall konstaterar att Försvarsmakten har samma problembeskrivning som Riksrevisionens i många avseenden vad gäller svårigheterna med en stor samhällsreform.

– Vi har i en serie underlag till regeringen pekat på flera av de saker Riksrevisionen nu lyfter fram som angelägna frågor, framförallt vad avser de ekonomiska bedömningarna. De rekommendationer som Riksrevisionen pekar på som Försvarsmaktens ansvar är något vi kommer att titta särskilt noga på.

Rapportserien som helhet innehåller analyser och bedömningar där Försvarsmakten inte gör samma bedömning som Riksrevisionen.
 
 – Vi har till exempel en tillräcklig beredskap att försvara landet här och nu, givet det omvärldsläge som nu råder. Försvarsmakten har också svarat upp mot de uppgifter som ställts vad avser internationella insatser och uthållighet.

Generaldirektör Peter Sandwall håller med slutrapportens slutsatser om att det vore bra om målen tydliggörs och att det behövs en samsyn när det gäller kraven på Försvarsmakten.
 
 – Självklart finns det förbättringsbehov när det gäller uppföljning, styrning och kontroll och det är något alla berörda behöver titta närmare på vad detta innebär. Försvarsmakten kommer nu ytterligare att analysera Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer.