Fokus på ditt och mitt försvar

I slutet av förra veckan genomförde en av P 4:s hemvärnsbataljoner krigsförbandsövning. En av de som deltog var Anders Ohlsson från Åmål.
– Jag började i Hemvärnet 2002, när jag muckade från värnplikten. Jag gillar den kamratskap man får på plutonen och att få möjlighet att göra en insats för Sverige.

Bevakningssoldat Anders Ohlsson och gruppchef Magnus Wahrnberg Foto: Christer Lorentzon/Försvarsmakten
Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och chef Bohusdalgruppen Niklas Hermansson följde övningen. Foto: Fredrik Ståhlberg/Försvarsmakten

Den här KFÖ:n genomfördes av den bataljonen som har ansvar för bland annat Bohuslän och Dalsland. En av Hemvärnets uppgifter är att lämna stöd till samhället när det utsätts för påfrestningar. Det kan till exempel vara vid översvämningar, leta efter människor som försvunnit eller i värsta fall om Sverige utsätts för väpnat angrepp.
– Det är en av de bra sakerna med att vara med i Hemvärnet, att man får möjlighet att göra en insats genom att till exempel delta i eftersök, då man hjälper polisen att söka efter försvunna personer, säger Anders som tycker det är viktigt att bidra med det han kan när Sverige behöver honom.

För att vara beredda och kunna lösa uppgifter när det behövs genomför alla hemvärnssoldater varje år minst fyra dygns övning tillsammans. Innan de blir hemvärnssoldater har de genomfört värnplikt eller grundläggande militärutbildning, GMU. När de sökt till Hemvärnet intervjuas de av sin blivande chef och det görs en kontroll så allt är i sin ordning. Efter det gör de en introduktionsutbildning innan de placeras på sitt förband.

Just nu söker vi på P 4 fler som vill bli hemvärnssoldater. Om du inte har militärutbildning kan du söka GMU för att rycka in på P 4 i augusti.