Försvarsmakten följer utvecklingen i närområdet

Försvarsmakten följer just nu utvecklingen i närområdet samt det som händer i Ukraina mycket noga. Vilken typ av beredskap som i dagsläget finns på våra förband är inget som Försvarsmakten kommenterar. Den anpassas dock hela tiden utifrån den händelseutveckling som sker.

– På grund av den ökade flygverksamheten i närområdet, främst beroende på den ryska beredskapsövningen som nu pågår, har vi valt att just nu basera delar av den ordinarie incidentberedskapen på Gotland. På det sättet ökar vi förmågan till luftövervakning, vilket är helt normalt vid större övningar, säger Göran Mårtensson, Försvarsmaktens insatschef.

Högkvarteret har också ökat förmågan att följa upp den internationella verksamheten i närområdet. Något som är helt normalt vid större övningar i närområdet och när oförutsedda händelser inträffar i omvärlden.

Den beredskap Försvarsmakten har innebär att närområdet dygnet runt övervakas med marina enheter, sensorer och olika typer av radarsystem.

Som ett led i att informera den politiska nivån ska chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, i dag också prata med medlemmarna i försvars- och utrikesutskottet.