Hemtransport pågår

Fredagen den 14 februari lastades en C-17 från Heavy Airlift Wing med gods och fordon som ska avvecklas och skickas hem till Sverige. Fyra Terrängbil 16, populärt kallat Galtar, en Geländewagen, tre bladlådor från helikopterenheten och fyra paletter med gods skulle skickas hem. På en dag skickades 45 ton gods.

Ombordlastning av svenska helikopterenhetens bladlådor för hand Foto: Karl Dahlberg/Försvarsmakten
Delar av besättningen lastsäkrar galtarna ombord på C-17. Foto: Karl Dahlberg/Försvarsmakten
C-17 används givetvis för att transportera gods till Afghanistan också. Foto: Karl Dahlberg/Försvarsmakten

C-17 Globemaster III kan ta sex bilar och fyra paletter, alternativt 18 paletter med en begränsning av totalvikt på 50 ton gods. C-17 flyger från Papá i Ungern och är en del av Heavy Airlift Wing och har internationell besättning. Just denna flight hade bland annat svensk pilot, och två svenska lastmästare. En flygning för C-17 tar drygt 6 timmar från Afghanistan till Sverige utan mellanlandning.

På grund av Galtarnas konstruktion med fästpunkter är också man tvungen att backa på fordonen på planet och på grund av bladlådornas otymplighet var personalen tvungna att bära på dem för hand, vilket gick bra med en rejäl personalinsats.
Sverige har alltid stöd av tyska godsgruppen med lastning, truck och keyloader för en så smidig avlastning som möjligt. Avlastning och pålastning gick vid detta tillfälle så smidigt att planet kunde lyfte en hel timme före planerad avgångstid.

Huvudansvaret för att skicka gods mellan Sverige och Afghanistan ligger på Movcon på den svenska stödenheten (National Support Element – NSE) som består av två personer i den svenska styrkan.
Det går ungefär tre till fyra C-17 i månaden från Afghanistan med gods till Sverige.