Försvarsmakten inleder samarbete med Företagarna

Nyligen undertecknades en avsiktsförklaring mellan Försvarsmakten och Företagarna. Tanken är att genom samarbetet öka kunskapen om myndighetens personal och vad det innebär att anställa en person med ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten.

ÖB Sverker Göranson och Elisabeth Thand Ringqvist, VD för Företagarna. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
ÖB undertecknar avsiktförklaringen om samarbete med Företagarna. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem ställer nya krav och skapar nya möjligheter för samverkan med samhället i övrigt. Samarbete med andra arbetsgivare och organisationer är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas gå ”från plikt till frivillighet”.

– Försvarsmaktens inriktning är att söka samarbete med andra arbetsgivare där vi kan skapa gemensamma synergieffekter, både för den andra arbetsgivaren och för den enskilda soldaten, säger ÖB Sverker Göranson. 

Företagarna företräder drygt 70 000 företag och är Sveriges största företagarorganisation. Bland Företagarnas medlemmar är bristen på rätt kunskap och kompetens ett av de största tillväxthindren. Företagarna vill därför samverka med Förvarsmakten för att både strategiskt och operativt hjälpa sina medlemmar att hitta rätt arbetskraft.  

– Vi tror att Försvarsmaktens personal har egenskaper som kan komma företagare till del. Samarbete, ansvarstagande och vilja att utvecklas är egenskaper som kännetecknar förvarsanställda och som många företagare kan ha nytta av, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

Avsiktsförklaringens innehåll är inriktat på personalförsörjning som ska gynna båda parter. Från Försvarsmaktens sida gäller det både deltids- och heltidssoldater samt tillsvidareanställd personal.

Utöver gemensamma informationsinsatser, nätverk och projekt som kommer att presenteras framöver, ska Företagarna delta och samverka inom ramen för Försvarsmaktsråd – både centralt och regionalt.