Det är för tidigt att dra slutsatser om personalförsörjningen

Förändringen av Försvarsmaktens personalförsörjning har diskuterats livligt, bland annat vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och nu senast i Svenska Dagbladet, som kallar det en ”försvarskris”. Bengt Svensson, chefen för Försvarsmaktens förbandsproduktion har invändningar:
– Det är alldeles för tidigt att dra långtgående slutsatser. Personalförsörjningssystemet är fortfarande under uppbyggnad.

KARLSBORG 20110131
Att hämta utrustning var en av uppgifterna för rekryterna på inryckningsdagen. Cirka 70 rekryter inställde sig på måndagen i Karlsborg för att genomföra grundläggande militär utbildning. Grundläggande miltär utbildning genomförs vid ett stort antal förband under året för att trygga försörjning av soldater i organisationen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.
KARLSBORG 20110131
Att hämta utrustning var en av uppgifterna för rekryterna på inryckningsdagen. Cirka 70 rekryter inställde sig på måndagen i Karlsborg för att genomföra grundläggande militär utbildning. Grundläggande miltär utbildning genomförs vid ett stort antal förband under året för att trygga försörjning av soldater i organisationen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES.
Förändringen av Försvarsmaktens personalförsörjning till frivillighet är en samhällsreform och den är fortfarande under uppbyggnad. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Systemet bygger på ett antal prognoser och procentsatser, som inte har sin utgångspunkt i dagens uppbyggnadsskede utan från när hela systemet är klart och inte minst uppfyllt med alla personalkategorier. 

Bengt Svensson håller med om att det är besvärande att kontinuerligt anställda soldater slutar tidigare än beräknat, och att antalet avgångar från GMU, grundläggande militär utbildning, är för höga särskilt när det gäller de som väljer att inte direkt fortsätta inom Försvarsmakten.
– Det är därför en av de frågor som har högst prioritet i Högkvarteret. Vi jobbar kontinuerligt på åtgärder baserade på vunna erfarenheter för att utveckla systemet.

Han betonar samtidigt att man inte kan diskutera enskilda delar utan måste se till helheten i personalförsörjningen. Systemet omfattar olika personalkategorier, som tidvis och kontinuerligt anställda, olika officerskategorier, hemvärnssoldater och civila. Man måste också se till flödena mellan olika kategorier och möjligheten till återanställning.
– De som slutar är heller inte förlorade för Försvarsmakten, de är fortfarande tillgängliga i krigsorganisationen vid höjd beredskap.

Bengt Svensson påminner om att det var först 2012 som lagstödet för tidvis anställda fanns på plats. Detta innebär att 2013 är första året då hela systemet har körts och de första indikationerna kan utläsas.
– Det är inte fruktbart att utgå från ögonblicksbilder med dagsaktuella siffror utan man måste värdera en längre tid och beakta helheten - annars är det lätt att enbart arbetsunderlag används för viktiga beslut.