Anställningsstopp för civila

Sedan den 2 december 2013 gäller ett generellt anställningsstopp för anställning av civila.
– Anledningen är att vi vill vänta tills vi vet hur Försvarsmaktens nya organisation, FM Org 18 ser ut. Stoppet gäller alltså åtminstone fram till sommaren, säger Bengt Svensson, förbandsproduktionschef.

Försvarsmakten har anställningsstopp för civila åtminstone fram tills vi vet hur den nya organisationen, FM Org 18, ser ut, säger Bengt Svensson. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Han understryker att det inte endast är av ekonomiska skäl som chefen för produktionsstaben beslutat om anställningsstoppet, utan för att man inte vill fylla på med folk på fel ställe.

– Den nya organisationen antas ha färre befattningar. Finns det vakanser redan innan man intar FM Org 18 har man större frihet, säger Bengt Svensson.

Nyanställningen av officerare kommer också ske mycket restriktivt av samma skäl. De som tar examen från officersprogrammet och specialistofficersutbildningen berörs dock inte utan kommer att erbjudas anställning, likaså kommer gruppbefäl, soldater och sjömän fortsätta att anställas.

– Det finns naturligtvis även befattningar som vi av lagskäl inte klarar oss utan, som till exempel sjukvårdspersonal eller tekniker. HR-centrum bereder varje enskilt fall inför beslut av Högkvarteret, säger Bengt Svensson.