Skarp bevakning

Tillgänglighet med kort varsel kännetecknar hemvärnsförbanden. Soldater från Värmlands hemvärnsbataljon medverkade när HMS Karlstad kom på besök.

Henrik Cassåsen på plats som skyddsvakt.
Henrik Cassåsen på plats som skyddsvakt. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Bengt Fransson från Örebro-Värmlandsgruppen och fartygschefen Johan Spåhl.
Bengt Fransson från Örebro-Värmlandsgruppen och fartygschefen Johan Spåhl. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Det är en kylig vind som blåser in från Vänern i Yttre hamnen i Karlstad denna sista novemberlördag. Tunn is täcker delar av hamnbassängen där korvetten HMS Karlstad ligger förtöjd. En lång kö med människor väntar tåligt på att få komma ombord. Man har visning för allmänheten vid första besöket i staden vars namn fartyget bär.

I grupper om tio leds besökarna runt i skeppets inre med dess vindlande gångar. Under dagen kommer närmare 500 människor på besök. Man ser grönklädda människor i kön. Det är hemvärnsungdomar från Värmland och Närke med sina instruktörer, som passar på att få lära lite om marinen.

Vintern kommer till Vänern

− Det var lite is, säger fartygschefen kommendörkapten Johan Spåhl om överfarten.

− Det är lite annan täthet och det påverkar egenskaperna lite grann, fortsätter han på frågan om det är någon skillnad  i Vänern mot saltvatten.

HMS Karlstad har en maxfart på 35 knop. Hon är utförd i smygteknik för att undgå upptäckt med radar. Inget onödigt sticker ut någonstans, maskinerna är ljudisolerade och vattenjetaggregat driver skeppet framåt, inga bullriga propellrar. Det händer mycket med fartygens utveckling. HMS Karlstad är det tredje i klassens fem korvetter som modifieras till version 5, så egentligen är besöket i Karlstad en del av provturerna.

Grönt bland det blåa

Arméns gröna uniformer bryter av mot sjömännens stilenligt blåa vid landgångarna. Fartyget bevakas av fyra hemvärnssoldater från Värmland, uppdraget gick till 193:e bevakningskompaniet. Joakim Magnusson är en av skyddsvakterna. De åkte ner till Vänersborg och gick ombord där på torsdagen.

− Vi påbörjade bevakningen och följde med fartyget till Karlstad, berättar Joakim. Det är ett skarpt skyddsobjekt så vi har poster på plats, två åt gången.

− Det gick fint i sjön, beskriver han sjöturen, och väldigt tyst. De gjorde höghastighetsprov, vi fick vara med uppe på bryggan och se när de gjorde kraschstopp.

Viktig uppgift

Att Hemvärnet medverkade visar på betydelsen av att Försvarsmakten finns representerad i hela landet för att exempelvis kunna skydda och bevaka olika typer av skyddsobjekt, natt som dag. Örebro-Värmlandsgruppens chef  Bengt Fransson sammanfattar sin syn:

− Bevakningen av HMS Karlstad har varit en skarp insats. Bataljonschefen gav detta prestigeuppdrag till ett av sina bevakningskompanier vilket var ett utmärkt val. Uppgiften stämmer väl överens med den kompetens som finns vid dessa förband.

− Den här typen av skarpa uppdrag befäster Hemvärnets position som ett modernt förband som kan sätta in med kort varsel, fortsätter han. Att vi denna gång fick göra vår insats i Karlstad och Värmland var förstås extra roligt.