Skaraborgs soldatförening igång

Fredag den 13 december var det invigning av Skaraborgs soldatförenings lokaler, i Soldathemmet i Skövde. Garnisonschefen Fredrik Ståhlberg är mycket nöjd med att föreningen kommit igång.
– Då vi i Skövde har nästan 1 000 anställda soldater kännas det väldigt bra att idag kunna inviga en lokal för deras förening.

Lennart Thomsén, Fredrik Ståhlberg och Tony Mill inviger Skaraborgs soldatförenings lokaler Foto: Johan Lindgren/Försvarsmakten

Försvarsmaktens personalförsörjning är förändrad och det finns sedan några år en ny yrkeskategori vid förbanden, heltidsanställda soldater. Skaraborgs soldatförening är en ideell förening som ska arbeta med att tillvarata soldaternas intressen och verka för en yrkesgemenskap. Medlemmarna är heltidsanställda soldater från Skaraborgs regemente och Trängregementet.

– Soldatyrket är speciellt med en speciell anda. För att gro och utvecklas behövs en förening som tillvaratar soldaternas intressen. Föreningen blir en bra knutpunkt, den skapar gemenskap, säger vice ordförande i Skaraborgs soldatförening Stefan Svensson

Skaraborgs soldatförening har varit aktiv i cirka 2 år men idéerna började gro redan 2010. Då började Försvarsmakten anställa soldater till Nordic battlegroup och de blev bland de första heltidsanställda soldaterna.

– Det känns jättebra att vi nu ska inviga lokalen, vi har kämpat länge för detta. Vi ska nu börja dra igång mer verksamheter. Kan nämna som exempel att bidra med kamratstöd, kunna skapa evenemang och tävlingar, skapa gemensamma träningstillfällen, fortsätter Stefan och berättar att de nu är cirka 200 medlemmar.

Skaraborgs regemente och Soldathemmet har gemensamt stöttat föreningen med möjlighet till egen lokal och nu invigs alltså lokalen som är på andra våning i Soldathemmet i Skövde.

Det är en viktigt del i garnisonens och regementets förbandsanda och kamratskap, att soldaterna har en fungerande förening, sa Fredrik Ståhlberg när han klippte bandet tillsammans med Trängregementets chef Lennart Thomsén och Skaraborgs soldatförenings ordförande Tony Mill.