Nytt avtal mellan Swedint och Natoskolan

Försvarsmakten har undertecknat ett nytt samarbetsavtal med Natoskolan i Oberammergau. Genom påskriften kan man både fortsätta det tidigare väletablerade samarbetet och fortsätta erbjuda högkvalitativa kurser till Nato och partnerländer.

Chefen för Natoskolan i Oberammergau, kommendör Scott Butler och överste Lena Persson Herlitz, chef för Swedint. Foto: Thorsten Hagelberg/Försvarsmakten

Avtalet heter "Memorandum of Understanding" (MoU) och blev formellt undertecknat för första gången i juni 2009. Nu har avtalet förnyats för att kunna möta framtida krav inom området utbildning och träning. Det nya MoU-avtalet undertecknades på Swedint i slutet av oktober utav Swedints chef överste Lena Persson Herlitz och chefen för Natoskolan i Oberammergau, kommendör Scott Butler. Båda cheferna gav gemensamt uttryck för mycket goda erfarenheter från det tidigare samarbetet, och ser med förväntan fram emot att utveckla samarbetet ytterligare.

– Med det nya avtalet möjliggörs vårt behov att möta såväl Sveriges som Natos behov att utveckla och erbjuda kurser av högsta kvalitet, levererade av kompetenta och erfarna instruktörer, säger överste Lena Persson Herlitz.

I linje med det samarbete som skett inom ramen för MoU har Swedint och Natoskolan i Oberammergau gemensamt utvecklat den av Nato ackrediterade kursen ”Comprehensive Operations Planning Course”, som förkortas COPC. COPC förbereder och förbättrar deltagarnas förmåga att kunna verka som stabsofficerare med planeringsuppgifter på operativ nivå. Mellan den 14 oktober och den 25 oktober genomfördes den sjunde kursen av COPC vid Swedint med 45 elever och 20 instruktörer från 19 nationer. Nästa COPC är planerad att genomföras vid Swedint i oktober 2014.