Jakten på motståndaren inledd

Radarantennen som knappt är synlig ovanför trädtopparna vid kusten, sydöst om Kalmar, är samma antenn som för några månader sedan övervakade luftrummet över Stockholm när amerikanske presidenten Barack Obama besökte Sverige.
Denna gång är det inte skarpt läge utan övning i Blekinge. Förbandets huvuduppgift: skydda marinbasen i Karlskrona mot flyganfall.

Inne i Underrättelseenhet 23 (UndE 23) sitter sensorledare Mathias Ljungberg och övervakar radarbilden.
Inne i Underrättelseenhet 23 (UndE 23) sitter sensorledare Mathias Ljungberg och övervakar radarbilden. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Det blir snabbt trångt i stabstältet när det är samling för stabsorientering.
Det blir snabbt trångt i stabstältet när det är samling för stabsorientering. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

Detta är grundförutsättningarna för övning Lea som fram till den 22 november genomförs av Försvarsmakten med förband från Luftvärnsregementet, Blekinge flygflottilj (F 17) och Marinbasen i Karlskronaområdet. En övning med syfte att svetsa samman ett av landets luftförsvarsförband, 61:a luftvärnsbataljonen.

Fokus för övningen är denna gång förmågan att försvara svenskt territorium och viktiga skyddsobjekt, i detta fall Marinbasen i Karlskrona.

- För mig som förbandschef känns det nödvändigt att vi återigen tränar och övar tillsammans med flygvapnet för att öka förmågan i vår gemensamma huvuduppgift – att övervaka och hävda svenskt territorium, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Svensson innan han försvinner in i stabstältet för att få orientering om det aktuella läget.

Ständig radarspaning

Det börjar lida mot sen eftermiddag och inne i sensorenheten, Underrättelseenhet 23 (UndE 23) övervakar förste sergeant Mathias Ljungberg oavbrutet radarbilden i egenskap av sensorledare.
Ljungberg som tillhör den första kullen av examinerade specialistofficerare är numera mycket hemtam i den avancerade sensorns ledningshytt.

Erfarenheter från såväl nationella, som president Obamas besök, som internationella insatser då svenska sensorenheter övervakade luftrummet under London-OS, har gett en stabil grund att stå i en komplex och interaktiv stridsmiljö.

Uthållighet

Men nu är det övning och Ljungberg arbetar målmedvetet med att övervaka luftrummet. Just kombinationen av uthållighet och förmågan att hantera snabba beslutssituationer är nyckeln till en framgångsrik luftvärnsstrid.

Under de följande dagarna kommer bataljonen tack vare det goda samarbetet med stridsflygsdivisionerna vid F 17 i Ronneby att få visa sin förmåga till luftvärnsstrid mot en modern och potent motståndare i "spelet om Blekinge".