Det ska bli ett deltidskompani

– Grunden byggs på nio månader

I 19 är först i landet med att genomföra så kallad befattnings- och förbandsutbildning av soldater direkt efter den grundläggande militärutbildningen, GMU.
– Ur sommarens GMU-omgång bygger vi nu ett av våra mekaniserade skyttekompanier. Totalt 103 soldater går en sex månader lång befattningsutbildning som kommer att utgöra grunden som vi sedan bygger vidare på, berättar kapten Mattias Vainionpää, tjänsteförrättande kompanichef.

Melissa Aspengren ska bli pansarskyttegruppchef visar bakre stridsutrymmet i vagnen. ”Här kommer min pansarskyttegrupp att sitta när kompaniet förflyttar sig” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Mattias Vainionpää, tjänsteförrättande kompanichef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jacob Johansson och Melissa Aspengren. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Utbildningen pågår som sagt under sex månader och är riktad mot att bygga förband som till huvuddel ska bestå av soldater som är deltidstjänstgörande. Deltidssoldaten är den personalkategori som Riksdagen fastställt skall vara den största personalkategorin i Försvarsmakten i framtiden.

Det kompani som nu genomför befattningsutbildning består av totalt 103 deltidssoldater, fördelat på två mekaniserade skytteplutoner och en stab- och trosspluton. Soldaterna har en väldigt bred bakgrund, åldern spänner från 19 till 39 år och 18 av dem är kvinnor. Under befattningsutbildningen erbjuds de att bo på logement och har en lön på 18000 kronor per månad.

– Vi är faktiskt först i landet med att genomföra en befattnings- och förbandsutbildning av soldater direkt från GMU och direktriktat mot ett deltidsförband. Dessutom är den GMU vi hade i somras, med 194 rekryter, den hittills största som genomförts vid ett och samma tillfälle och plats i Försvarsmakten, fortsätter Mattias Vainionpää.

Utbildningen sker vid en mängd olika linjer eller skolor som det kallas, bland annat bärgningsskola, gruppchefskola, sjukvårdsskola, eldledningsskola, vapenskolor och stridsfordonsskola.

GMU öppnade dörren

Jacob Johansson, 21-åring från Järfälla är en av de blivande pansarskyttesoldaterna och utbildas nu till vagnchef på stridsfordon 90.

– Jag sökte GMU för att jag ville komma in i Försvarsmakten, att inriktningen var mot deltidstjänstgöring hade ingen betydelse för mig och det innebär inte heller att man har låst sig på något sätt. Har man gjort GMU och klarat det har man öppnat dörren till massor av möjligheter, säger Jacob Johansson och fortsätter.

– Jag är hittills mycket nöjd med utbildningen, den är till och från mycket hektisk och det har varit mycket teori nu i början. Men jag förstår det, man behöver otroligt mycket kunskap om hela stridsfordonssystemet om man ska bli vagnchef. Nu har jag verkligen fastnat för det här med mekaniserad strid och stridsfordon 90, det är jättespännande och intressant.  Målet för mig är att fortsätta på heltid och bli specialistofficer eller taktisk officer.

Gruppchefen ska bli gruppchef

Melissa Aspengren är en 22-årig tjej från Göteborg som jobbar som gruppchef på ett lager utbildas nu lustigt nog till just gruppchef, men hon ska bli pansarskyttegruppchef.
– Jag har alltid varit intresserad av att bli soldat.  Bland annat har jag kompisar som arbetar som soldat och även varit på varit på insatser utomlands som berättat om kamratskapen och utmaningarna. Jag var lite trött på att bara jobba sju till fyra civilt så möjligheten till en deltidstjänst som soldat kändes som en jättebra kombination.  Min befattningsutbildning har hittills varit jätteintressant. Gruppchefskolan har pågått i sex veckor nu och har varit väldigt intensiv. Det känns som man behöver mycket mer för att klara uppgiften fullt ut, men det är ju långt kvar av utbildningen än.

Övning i Norge

Efter nyår kommer stor del av utbildningen att ske i fält under större övningar och utbildningen avslutas med att kompaniet deltar som en del i regementets bidrag vid vinterövningen Cold Response i Nordnorge.
– Vi kommer att bygga en bra grund till ett kompani men man ska veta att soldaterna inte alls är färdigutbildade när de muckar i april. Då har vi en noggrant förberedd plan på hur utbildning och kommande övningar ska fortsätta bygga upp och vidmakthålla kunskaperna i förbandet, avslutar Mattias Vainionpää

Karta