Ammunitionskatalog från Swedec överlämnad till Bosnien

Tisdagen den 19 november genomfördes en High Level Conference i Sarejevo. Konferensen hölls inom ramen för Mobile Training Team (MTT) som Sverige ansvarar för tillsammans med Österrike och Schweiz inom EUFOR Althea. Mötet syftar till att samla alla sakägare i Bosnien och Hercegovina inom området små och lätta vapen (SALW) liksom lagerhållen konventionell ammunition.

Chefen för den bosniska generalstaben, generalmajor Anto Jelec skakar hand med den svenske ambassadören i Sarajevo, Fredrik Schiller. Foto: Försvarsmakten

Året 2013 har varit ett framgångsrikt år och från svensk sida har ett betydande bidrag lämnats genom att personal från Swedec och högkvaretet i Försvarsmakten stöttat den bosniska försvarsmakten med sammanställandet av en ammunitionskatalog över det bosniska ammunitionsinnehavet. Arbetet med publikationen har pågått sedan mars och i samband med mötet den 19 november kunde nu resultatet överlämnas till chefen för den bosniska generalstaben, generalmajor Anto Jelec. Överlämnandet av publikationen sköttes av den svenske ambassadören i Sarajevo, Fredrik Schiller.  

Vid överlämnandet närvarade representanter för det bosniska försvarsministeriet, den bosniska försvarsmakten, chefen för EUFOR Althea generalmajor Dieter Heidecker, representanter för Natohögkvarteret i Sarajevo, representanter från FN, OSSE liksom USA och Storbritannien.

 

Bakgrundsfakta

Under 2010 erbjöds Försvarsmakten att delta i ett projekt för ett av EUFOR Althea:s Mobile Training Teams (MTT), mobila träningsgrupper som utbildar på plats. Projektet omfattar stöd inom området Small Arms and Light Weapons (SALW) och Stockpiles of Conventional Ammunition (SCA). Verksamheten har genomförts inom ramen för Försvarsmaktens säkerhetssektorreformstöd och är reglerat genom ett särskilt beslut från regeringen. Insatsen är en del av EUFOR Althea:s icke-exekutiva mandat och ingår i ett stödprojekt som leds av den schweiziska försvarsmakten. Försvarsmakten har tidigare genomfört en veckas utbildning med inriktning på dokumentation av innehav av vapen och ammunition. Verksamheten samordnas, från Försvarsmaktens sida, av rustningskontrollfunktionen vid Insatsstaben.