Swedec skapar bosnisk ammunitionskatalog

Under fyra veckor har ammunitionstekniska avdelningen från Swedec varit i Bosnien och Hercegovina för att stödja det bosniska försvarsministeriet och bosniska armén i att ta fram en bok för lagerhållning och hantering av deras ammunition.

En av många förpackningar som ska öppnas och dokumenteras. Foto: Försvarsmakten
För ett par år sedan fanns det ungefär 32 000 ton ammunition i den bosniska försvarsmaktens ägo och i december 2012 låg den totala mängden ammunition kring 25 000 ton. Foto: Försvarsmakten
Johan Eklöf i samarbete med bosniska kollegor. Foto: Försvarsmakten

Johan Eklöf, Pär Carlsson och Michael Henebratt, från Eksjö, har lång erfarenhet och kunskap inom området. En del av arbetet på plats har också inneburit att kunskap om dokumentationstekniker för ammunition överförts till representanter för den bosniska försvarsmakten.

I dagsläget finns ett 25-tal förrådsplatser för ammunition och vapen i Bosnien och Hercegovina. Målsättningen är att antalet förrådsplatser skall minskas till fem ammunitionsförråd och två vapenförråd. För ett par år sedan fanns det ungefär 32 000 ton ammunition i den bosniska försvarsmaktens ägo och i december 2012 låg den totala mängden ammunition kring 25 000 ton. Den information som finns att om ammunitionen rör sig bara om siffror och det saknas en sammanhållen bild av i vilket skick ammunition egentligen är. Den bosniska försvarsmakten har kapacitet att förstöra mellan 800 och 1 500 ton ammunition per år. Det är alltså ett digert arbete som ska göras!

– Bosniska försvarsministeriet hade avdelat två bosniska underofficerare, ammunitionsingenjörer, som följt med till alla förråd för att stödja oss med information och för att få saker och ting att flyta på. Jobbet gick lite knaggligt de första dagarna innan vi lärt känna varandra och de sett hur vi jobbar. Bosnierna är väldigt tillmötesgående och lyhörda för våra behov av att till exempel öppna ammunitionslådor och förpackningar som varit förseglade sen tillverkning eller blivit förseglade efter kriget av IFOR, SFOR eller EUFOR berättar Pär Carlsson.

 – Det har varit mycket jobb med långa dagar och ibland sena kvällar för att få fram så bra information som möjligt. Information som i slutändan kommer att användas för en säkrare lagerhållning och transporter av ammunition i Bosnien fortsätter han.

Nu ska informationen sammanställas i bokform och sen tryckas för att därefter överlämnas till den bosniska försvarsmakten i slutet av 2013.

 

Bakgrundsfakta

Under 2010 erbjöds Försvarsmakten att delta i ett projekt för ett av EUFOR ALTHEA:s Mobile Training Teams (MTT). Projektet omfattar stöd inom området Small Arms and Light Weapons (SALW) och Stockpiles of Conventional Ammunition (SCA). Verksamheten har genomförts inom ramen för Försvarsmaktens säkerhetssektorreformstöd och är reglerat genom ett särskilt beslut från regeringen. Insatsen är en del av EUFOR ALTHEA:s icke-exekutiva mandat och ingår i ett stödprojekt som leds av den schweiziska försvarsmakten. Försvarsmakten har tidigare genomfört en veckas utbildning med inriktning på dokumentation av innehav av vapen och ammunition. Verksamheten samordnas, från Försvarsmaktens sida, av rustningskontrollfunktionen vid Insatsstaben.