Ubåtsräddning över gränserna

På ett Muskö klätt i höstskrud genomfördes förberedelser inför övningen Northern Sun/Crown Eagle. Detta är en internationell ubåtsräddningsövning som i år genomförs i Svenska vatten och syftar till att prova materiel och fastställda procedurer ifall en ubåtsolycka skulle vara framme.

NSRS sjösätts från HMS Belos Foto: Tomas Grotnik/NSRS
NSRS sjösatt från HMS Belos. Foto: Tomas Grotnik/NSRS
NSRS förbereds för bärgning till HMS Belos. Foto: Tomas Grotnik/NSRS
Marininspektören Amiral Jan Thörnqvist ombord på NSRS Foto: Tomas Grotnik/NSRS
Operatörerna ombord på NSRS under arbete. Foto: Tomas Grotnik/NSRS

I strålande solsken anpassades HMS Belos för ombordtagande av NSRS (Nato Submarine Rescue System) samtidigt som ORP Lech och ORP Sokol, från den Polska flottan, tog sig genom den södra skärgården för att förtöja på Berga. ORP Lech väcker minnen hos många av oss som varit en tid i flottan då hon till formerna starkt påminner om gamla Belos. ORP Sokol är en ubåt Kobben-klass nu i polsk ägo och bruk. Från svensk sida deltar HMS Belos och HMS Södermanland under övningen. 

Efter helgens systemanpassningar påbörjades övningen tidigt under måndagsmorgonen där HMS Belos genomförde sjösättningar och upptagningar av NSRS SRV (Submarine Rescue Vehicle) på Mysingen samtidigt som ORP Lech genomförde dykningar i syfte att få en uppfattning av vattnen i området. Dagens övningar och tester utföll väl och beslut togs att följande dags övningar skulle genomföras helt enligt liggande plan. Tisdagen började tidigt med förberedelser och HMS Belos gjorde följe ut med ORP Sokol till övningsomådet på södra Mysingen. Väl på plats intog ORP Sokol bottenläge och Belos påbörjade förberedelser inför sjösättning av NSRS SRV. Dagen utföll väl och två dockningar med ORP Sokol genomfördes.

Samtidigt pågick en övning parallellt där HSM Södermanland intagit bottenläge och ORP Lech fyrpunktsankrat i nära anslutning till hennes position och dykningar genomfördes under dagen för övningar i skrov- och bottenläges klarering. I likhet men första dagens övningar utföll övningsresultaten mycket väl och svårighetgraden skruvades upp. Under kvällen genomfördes en TUP (Transfer Under Preassure) övning som syftar till att transportera trycksatt personal från ubåt till tryckkammarsystemet på HMS Belos. Momentet i fokus var just det mycket känsliga anslutningsfasen ombord mellan HMS Belos och NSRS SRV. 

Samtidigt som denna övning pågick påbörjades en förflyttning i sakta mak mot det nya övningsområdet söder om Landsort. HMS Södermanland passerade oss i ytläge under arla kvällen för att ta sig ut till samma område och inta bottenläge på avsevärt större djup än tidigare under övningen. I skrivandes stund har hon precis lokaliserats, undersökts med ROV (Remotely Operated Vehicle) och samband med UWT(Under Water Telephone) har etablerats. Dagen ser lovande ut och övningen fortsätter i samma tempo med jämt stegrande ambition och svårighetsgrad fram till torsdag afton.