Professor väljer Swedec för test av ny teknologi

Under en veckas tid har ett forskarteam från USA varit på besök i Eksjö för att göra tester på Swedecs sensorbana. Teamet leds av professor Yu Lei som är verksam vid University of Connecticut på USAs östkust där han har sin tjänst vid Department of Chemical, Materials and Biomolecular Engineering. Hans forskning har resulterat i en ny teknologi för att upptäcka explosivämnen som även patenterats.

Forskargruppen förklarar hur de använt sensorbanan vid Swedec för sin forskning. Foto: Sandra Ekman/Försvarsmakten
Curt Larsson, Swedec, diskuterar forskningsprojektet med professor Yu Lei. Foto: Sandra Ekman/Försvarsmakten

Genom att spraya ett ämne på marken och sedan belysa området med ultraviolett ljus (UV) kan man med en UV-kamera se om det finns explosiva ämnen under jord. Genom den här tekniken kan man minska det misstänkta området avsevärt. Professor Leis forskarkollegor rekommenderade Swedec som kompetenscentrum och han kontaktade överingenjör Curt Larsson som är forskningansvarig vid Swedec för att påbörja arbetet inför ett besök. 

−Swedec har en sensorbana där vi har tillstånd att placera ut minor över tiden. Det är här som forskargruppen provar sin teknik för att se att den fungerar för att upptäcka landminor berättar Curt.

Innan besöket har forskarna endast haft möjlighet att göra tester i laboratorium. Bäst resultat har man fått i sand och på grus. Amerikanarnas mål med resan var att testa sin metod i fältmiljö, på gräs.

−Den mest utmanande markytan är gräs. Vi hoppas få återkomma och då testa på grusväg säger Lei.   

Parallellt med forskningsprojektet arbetar professor Lei med att utveckla en handhållen detektor av explosivämnen. Han liknar den vid en dammsugare som suger upp luften alldeles över markytan. Luften passerar sedan ett filter i detektorn där rester från explosivämnen fastnar, om det finns där.

−För oss i Försvarsmakten är det här väldigt intressant och lärorikt säger Curt Larsson. Dels får vi kunskap om ny teknologi för detektion av explosivämnen i form av inte bara minor utan även så kallade IED (Improvised Explosive Device). Dels vidareutvecklas vårt kontaktnät i USA inom området och dels stärks Swedec som ett internationellt erkänt testcenter.

Fakta om forskningsprojektet

Tekniken baseras på fluorescenseffekter i ett speciellt polymeriskt material, en typ av plast. Genom att i lösningsform spreja ämnet över markytan skapas ett membran som då det kommer i kontakt med nitroaromatiska föreningar (grunden för de flesta explosivämnena) exempelvis TNT förändrar sina optiska egenskaper. Dessa förändringar kan registreras genom belysning med ultraviolett ljus. Känsligheten för detektion är i storleksordningen nanogram. Man kommer även att pröva det man kallar ”smart sand” dvs sensorämnet strös ut över markytan för att se om något explosivt ligger dolt i marken.