Ett utspritt förband som jobbar tillsammans

De senaste åren har det varit ett växande inflöde av både heltidssoldater och deltidssoldater till 13:e säkerhetsbataljonen. Den effekten märks bland annat i Göteborg där man för första gången har genomfört en av militärpoliskurserna på hemmaplan.

En gripen person förs in i fordonet för att transporteras bort från platsen. Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
5.	Under kursen tränades bl a närkamp. Här övar deltagarna på att ta ut en våldsam person från en bil.
Deltagarna övar på att ta ut en våldsam person från en bil, övningen ingår i kursdelen närkamp. Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
En av militärpoliserna genomför en husrannsakan i en gripen persons bil. Foto: Mikael Jakobsson/Försvarsmakten
Sergeant Peter Johansson från 13:e säkerhetsbataljonen. Foto: Försvarsmakten

– Förut har vi åkt till Kungsängen för att genomföra ”repetitionskurs militärpolis”, men nu när vi har blivit så många blev det bättre att hålla den här i Göteborg, säger Mikael Jakobsson som är kurschef och arbetar på 13:e säkerhetsbataljonens Göteborgsenhet 132:a säkerhetskompani sjö.

13:e säkerhetsbataljonen är ett försvarsmaktsgemensamt förband vilket betyder att det drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Förbandet är också uppdelat på tre orter - Göteborg (Amfibieregementet), Kungsängen (Livgardet), och Uppsala (Luftstridsskolan). De flesta av de anställda på 13:e säkerhetsbataljonen är utbildade militärpoliser. Ungefär vartannat år repeterar och kvalitetssäkrar militärpoliserna sina kunskaper genom den veckolånga repetitionskursen.Kursen innehåller både teoretisk lärarledd utbildning samt praktiska moment inom ordningstjänst, trafiktjänst, utredningstjänst och säkerhetstjänst.

Under kursen i Göteborg kom två av kursinstruktörerna från Kungsängen. Även en representant från Militärpolisenheten som också tillhör Livgardet i Kungsängen var på plats för att stötta och kvalitetssäkra kursen i Göteborg.

– Jag kände ett enormt stöd och en stor trygghet i att Militärpolisenheten var med, säger Mikael Jakobsson.

Utbildning ger trygghet

De praktiska momenten i kursen innebar att de cirka 25 deltagarna bland annat övade närkamp och kriminalteknik. Inom kriminaltekniken var en av uppgifterna att säkra bevis vid en brottsplats. Under närkampen övades bland annat greppteknik och handfängselteknik. Sergeant Peter Johansson var en av instruktörerna från Kungsängen, och han har dessutom varit med i förarbetet inför kursen och planerat flera av övningsmomenten.

– Allt ska vara centralt, så även om säkerhetskompani sjö verkar inom marinen ska de följa samma utbildning. Vi är ju samma förband så det ställs samma krav på alla, säger Peter Johansson.

Samtliga elever examinerades både i de praktiska momenten och i den teoretiska utbildningen.

– Vi ska kunna rättssäkerhet. Vi vill att eleverna har en jämn kunskapsnivå enligt de krav som är satta på dem som militärpoliser, både gällande det juridiska och det praktiska. Det är en trygghet att få bra utbildning, säger Peter Johansson.