Lärare och soldat

– Det som varit unikt med utbildningen är att jag som heltidssoldat fått ansvaret för att utbilda både soldater och officerare, säger korpral Tobias Karlsson som både planerat och genomfört CBRN-utbildning med elever ur en av bataljonerna på P 4.

Praktiska moment innebär bland annat skyddsutrustning på Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten
Eleverna på kursen i CBRN Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten
Tobias Karlsson, soldat och lärare Foto: Marcus Hedh/Försvarsmakten

Den 19 man starka styrkan som genomfört tre dagars CBRN-utbildning är elever ur den bataljonsgemensamma stridstrossutbildningen på 42:a mekaniserade bataljonen. CBRN är ett samlingsnamn och en förkortning för de hot man övar att skydda sig mot; kemiska-, biologiska- samt strålningshot.

– På kursen har vi repeterat CBRN grund och genomfört utbildning inom områdena C-varnare, C-indikeringspatrull, saneringsbana och avslutningsvis har vi genomfört praktiska moment. Resultatet har varit över förväntan och nu har bataljonen en grund att stå på, fortsätter Tobias.

Tobias fick ansvaret för utbildningen för att han för tillfället den enda med CBRN kompetens på rätt nivå.
– Jag har hållit på med CBRN-tjänst i fyra år och har två instruktörsutbildningar, men har ju blivit ännu mer taggad att fördjupa mig då jag faktiskt får utnyttja mina kunskaper, inte bara som soldat utan också som instruktör.

Att vara lärare och ansvarig för utbildningen var förresten inte Tobias enda roll.

– Jag också varit elev under utbildningen, då den har räknats som en del av min egen trupputbildning på gruppchefsutbildningen.