Gruppchefsutbildning

36 elever tog i fredags examen efter fem veckors intensiv utbildning.
– Under mottot Ordning-Reda-Ansvar-Stil har bataljonen genomfört gruppchefsskola för kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl vid förbandet, berättar bataljonsförvaltare Fredrik Andersson som ansvarat för utbildningen.

Fredag är detsamma som provdag.
Fredag är detsamma som provdag.
Fredag är detsamma som provdag. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Elevledd föreläsning om regementets historia.
Foto: Elevledd föreläsning om regementets historia.
Skjutning på skjutbana med bildförstärkare MONO 12.
Skjutning på skjutbana med bildförstärkare MONO 12. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Utbildning i optikvård.
Utbildning i optikvård. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Träningspass.
Träningspass. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Anhöriga och elever under examensfika.
Anhöriga och elever under examensfika. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Orderträning under skiftande förhållanden.
Orderträning under skiftande förhållanden. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Orderträning under skiftande förhållanden.
Orderträning under skiftande förhållanden. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Trupputbildning med egen avdelning.
Trupputbildning med egen avdelning. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Trupputbildning med egen avdelning.
Trupputbildning med egen avdelning. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Alla tillfällen nyttjades till att öva som instruktör, här i mikroträning under en rast i trupputbildning.
Alla tillfällen nyttjades till att öva som instruktör, här i mikroträning under en rast i trupputbildning. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten
Anhöriga och arbetskamrater gratulerade gruppcheferna vid examen.
Anhöriga och arbetskamrater gratulerade gruppcheferna vid examen. Foto: Daniel Davidsson/Försvarsmakten

Fredag den 13 september var det examen för gruppchefsutbildningen som genomförts på regementet.
– Till examen hade vi bjudit in elevernas anhöriga och det var glädjande att se elevernas släkt, vänner och respektive vid examen, då de utgör en viktig, kanske den viktigaste komponenten för en väl fungerande yrkesman, berättar Fredrik Andersson.
Vid examen deltog också Skaraborgs regementes regementsförvaltare Johan Lindgren samt förvaltare Kristian Stenberg från Södra Skånska regementet.

Utbildningen har genomförts med specialistofficerare och gruppbefäl som instruktörer och förvaltare Andersson som ansvarig: 
– Vi har genomfört utbildningen i enlighet med de centralt styrda grundkurserna som är pedagogik för gruppbefäl, ledarskap för gruppbefäl samt fysisk prestationsförmåga för gruppbefäl. Målsättningen har varit att ge eleverna förutsättningar och kunskap att leda grupp, biträda vid samt leda utbildning i grupps storlek. Vi har tagit alla tillfällen i akt till att utveckla eleverna i trupputbildning och de har samtliga fått verka som övningsledare i fysisk träning, exercis, vapentjänst men även i rollen som föredragshållare.

Förutom de obligatoriska delkurserna har eleverna även genomfört utbildning i bildförstärkare, Mono 12, för att de ska kunna stödja införandet av detta materielsystem på förbandet.

– Vi har också lagt stor vikt på betydelsen av föregångsmannaskap, fortsätter Fredrik. Som ett led i detta har eleverna både fått utbildning i samt genomfört ett antal orienteringar, vilket är en av de grundläggande ledaregenskaperna; förtrogenhet med karta och kompass. Vi har även belyst vikten av att känna till gällande reglementen och har därför haft utbildning i uniformsbestämmelser, gällande exercis och markstridsreglementen.

Med sina nya kunskaper, färdigheter och förståelse för, såväl vikten av föregångsmannaskap, som det personliga ansvaret för sin fortsatta vidareutbildning välkomnade P 4:s mekaniserade bataljon sina nyutexaminerade gruppbefäl.

Gruppbefäl-Föregångsman-Följ mig!