Höstens strider har inletts

Övning Höstlöv har startat. Förbanden övade under torsdagen grupp- och plutonvisa moment på skjutfälten runt Boden.
– Skönt att det har kommit igång, att få vara med i större övningar är något man alltid ser fram emot, säger David Sundqvist, sjukvårdsgruppchef på 191:a mekaniserade bataljonen.

”Skönt att det har kommit igång, att få vara med i större övningar är något man alltid ser fram emot, säger David Sundqvist sjukvårdsgruppchef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vi inleder med att öva i grupper och plutoner samtidigt som cheferna övar för sig, då får var och en av delarna i bataljonen öva mot sina egna mål först”, berättar bataljonsövningsledaren Per Carlsson. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Övning Höstlöv syftar till att träna insatsförband i väpnad strid inom ramen för ett högkonfliktscenario. Övningsscenariot handlar i stort om en konflikt olje- och gasfyndigheter i Barents hav mellan ett antal fiktiva länder.

Under torsdagen var 191:a mekaniserade bataljonen igång på flera täter ute på Bodens södra skjutfält.
– Vi inleder med att öva i grupper och plutoner samtidigt som cheferna övar för sig, då får var och en av delarna i bataljonen öva mot sina egna mål först. På lördag sätter vi samman alla enheter och genomför ett anfall med hela bataljonen, berättar överstelöjtnant Per Carlsson, bataljonsövningsledare.

191:a mekaniserade bataljonen består av pansarskyttekompanier, ett ledning- understödskompani och ett trosskompani. Under övning Höstlöv ingår dessutom tredje stridsvagnskompaniet i bataljonen.

”Börjar bli van vid vagnslivet”

Årets övning kommer huvudsakligen att genomföras på Boden södra och Kusträsk skjutfält, men övningsmoment kommer även att genomföras utanför skjutfälten, bland annat kommer vägarna i området kring Brännberg att beröras av militär trafik.

– Det känns bra att övningen är igång, det är alltid roligt att vara med i större övningar. Vi i sjukvårdgruppen har kommit i övningsverksamheten bra, innan semestern var vi med i en större övning med operativa reserven och nu är vi med i Höstlöv, man börjar bli vid vagnslivet kan man säga, säger David Sundqvist.

Övning Höstlöv fortsätter med grupp- och plutonsvisa moment under fredagen och under den kommande helgen kraftsamlar hela bataljonen för att stoppa den fiktiva motståndarens framfart genom länet.

Deltagande förband i övningen är Norrbottens regemente, Norrbottens flygflottilj, Artilleriregementet, Första helikopterskvadronen och Markstridsskolan. I årets övning deltar cirka 800 soldater och officerare.