Ett försvar med en vilja av stål

I en tid av ökande hot mot HBTQI-personer över hela världen har vi för årets Pride tillverkat en flagga av pansar. Den är lika oförstörbar som vårt försvar av mänskliga rättigheter, allas lika värde, och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Vår flagga skapad av pansarstål.
Vår flagga skapad av pansarstål.

Flaggan som är skapad av en bit pansar från ett stridsfordon, målad med Pride-flaggans färger, kommer ställas ut i Pride Park i Stockholm. Försvarsmakten kommer också att närvara i Pride House, i Pride Park och att delta i Pride Parade.

Vill du ser hur vi har tillverkat vår oförstörbara flagga? Se filmen här.

Därför deltar vi i Pride

Försvarsmakten har valt att delta i Pride sedan 2005 för att visa att Försvarsmakten står upp för sin värdegrund och värnar om alla människors lika värde och rättigheter.

Syftet med Försvarsmaktens deltagande i Pride 2023 är att fortsatt bidra till att skapa en positiv bild av Försvarsmakten som myndighet och som arbetsgivare. Det sker genom att kommunicera Försvarsmaktens värdegrund i allmänhet och myndighetens uppfattning i HBTQI-frågor i synnerhet.

I år deltar Försvarsmakten genom att närvara i Pride House, ställa ut i Pride Park och att delta i Pride Parade.

FÖRSVARSMAKTENS DELTAGANDE I STOCKHOLM PRIDE 2023