Försvarsmakten ska ytterst skydda Sverige mot ett väpnat angrepp. En sådan situation kommer att vara extrem med höga krav på soldater, sjömän och chefer. Då är olikheter, mångfald och bredden av olika erfarenheter en styrka. Det ökar vår förmåga att agera oförutsägbart för en angripare.

Överbefälhavare Micael Bydén
Försvarsmakten står trygg i sin värdegrund, säger ÖB Micael Bydén. Foto: Försvarsmakten

Överbefälhavare Micael Bydén berättar varför det är viktigt för Försvarsmakten att delta i Pride. 

– Vårt deltagande i Pride är ett aktivt ställningstagande för människors lika värde och en naturlig del av ansvaret som arbetsgivare för våra medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten står helt enkelt trygg i sin värdegrund och alla som har vilja och förmåga att bidra till försvaret ska känna sig välkomna. Genom att delta i Pride vill Försvarsmakten visa sin tolerans för människors olikheter i det land vi ska försvara. Därför är vi en del av Pride.

"Vi ska alltid agera – aldrig titta bort."

Micael Bydén

Micael Bydén betonar att Försvarsmaktens medarbetarundersökning är ett viktigt instrument för att identifiera organisationens tillkortakommanden.
– Vi konstaterar att det förekommer ovälkommet beteende i organisationen. Här vill jag vara tydlig; jag accepterar inga former av kränkande särbehandling eller trakasserier – nolltolerans gäller.  När det väl kommer till kännedom att någon upplever sig utsatt för ovälkommet beteende ska det hanteras snabbt och professionellt. Vi ska alltid agera, aldrig titta bort. Jag förväntar mig att alla i Försvarsmakten tar det ansvaret och agerar när någon bryter mot vår uppförandekod. Det är vår gemensamma skyldighet.