Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet.

FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Här utbildas också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. FMTS följer den tekniska utvecklingen i samhället, förutser behov och föreslår förändringar och förbättringar. Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets operativa logistikbataljon. 

Inom FMTS organisation finns också en Besiktningsenhet och en Markverkstadsenhet. Besiktningsenheten besiktigar alla Försvarsmaktens markgående fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på besiktning av civila fordon. Markverkstadsenheten levererar teknisk tjänst inom markarenan, såsom materielunderhåll, tillverkning och demontering.

På FMTS arbetar omkring 1 400 medarbetare på 23 orter runt om i landet.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Luftförsvarsövning 21
19 oktober202108:31

Luftförsvarsövning 21, LFÖ21, är en övning som syftar till att bland annat öka luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige.

Jas 39 Gripen lyfter.
Jas 39 Gripen lyfter. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Övningen kommer både synas och höras i Halmstad i form av ökad militär närvaro - personal, olika fordon, och stridsflyg med stundtals höga bullernivåer. Övningen pågår mellan den 21 oktober till den 27 oktober. Mellan den 21 oktober klockan 12.00, och den 24 oktober, klockan 21.00, är övningen som mest intensiv i Halmstad. Övningsverksamheten pågår då dygnet runt.

Det kommer inte genomföras några övningsmoment ute i samhället som hindrar annan verksamhet eller människor. Däremot kan allmänheten se militära transporter med olika fordon men även militär personal i närheten av Flottiljområdet, Flygstaden och flygplatsen. Inne på militärt område märks övningen desto mer med olika övningsmoment där lös ammunition kan användas.

Mer information om övningen kan du läsa på www.forsvarsmakten.se/lfo21
Om du har frågor kan du ringa; 010-823 79 00.

Besiktningstekniker i Försvarsmakten
16 juli202111:45

Besiktningsenheten finns över hela landet och besiktigar Försvarsmaktens alla fordon. En besiktningstekniker i Försvarsmakten besiktigar fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på civila fordon, plus att de ska hålla ytterligare ett år.

Som besiktningstekniker besiktigar du många olika typer av markgående fordon, här är det en lastbil som blir besiktigad. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

Att Försvarsmaktens alla markgående fordon besiktigas internt, inom Försvarsmakten, gör att det är extra viktigt att processen är professionell och opartisk. Kravspecifikationen är samma som Transportstyrelsen har för civila fordon. Därtill ska de även kontrollera ur ett hållbarhetsperspektiv, fordonet ska hålla ytterligare ett år efter besiktning. Det finns en mängd olika markgående fordon i Försvarsmakten vilket gör att det blir en stor variation, det är allt från personbilar och pansarterrängbilar till stridsfordon och bandvagnar.

Som besiktningstekniker ingår det resor i tjänsten, såväl nationella som internationella. När fordonen som är på insats ute i världen ska besiktigas är det enklare att skicka en besiktningstekniker dit än fordonet hem till Sverige.

Enheten finns på 19 orter över hela landet, från Revinge i söder till Boden i norr. Besiktningsenheten tillhör FMTS och är en av förbandets sex enheter. Just nu söker vi besiktningstekniker i Boden, läs mer här.

Martin Urban Caesar Kalle på FMTS
18 juni202114:31

I dag rycker FMTS cirka 50 rekryter ut efter genomförd värnpliktsutbildning under elva månader. Med mycket stolthet och glädje tillsammans med sol och 30 graders värme, blev det en dag att minnas för värnpliktskullen.

Muck och utmarsch genom grindarna för FMTS rekryter. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Avslutningsceremonin blev både pampig och högtidlig med Marinens musikkår, fanfarer, tal, parad för fanan, medaljutdelning, utnämningar och slutligen en marsch ut genom grindarna. Pandemin och att det var årets varmaste dag, innebar att den inte genomfördes helt traditionsenligt utan med vissa anpassningar.

Att utse bästa rekryt och kamrat är en gammal tradition som det naturligtvis inte ruckades på. Bästa rekryt utses av befälen och det var William Alatalo som fick den hedersfulla utmärkelsen. Bästa kamrat utses av rekryterna själva och är minst lika hedersfullt. Den utmärkelsen fick Kajsa Krysell ta emot.

De värnpliktiga har i år utbildats mot ett ledningskompani. Här har bland annat utbildats reservdelsmän, mekaniker, logistiksoldater och lednings- och sambandssoldater. Olle Eliasson från Halmstad är nu färdig hjulfordonsmekaniker och gruppchef.

– Det har varit lärorikt, utmanande, givande och utvecklande, sammanfattar han sina senaste elva månader och fortsätter:
– Jag är en annan person i dag än när jag ryckte in. Framförallt tar jag ansvar på ett helt annat sätt än innan och jag har blivit mer mån om mina kamrater och de runt omkring mig. Och jag har lärt mig att bita ihop och kämpa när saker går mig emot, säger han.

Samtidigt som Olle säger att det är med både stolthet och en stor frihetskänsla som han muckar, är det också med en portion vemod.
– Vi har haft en härlig gemenskap i gruppen och kanske har vi kommit ännu närmare varandra än andra kullar, då vi spenderat mer tid tillsammans på grund av Corona-restriktionerna. Så visst kommer jag sakna den här tillvaron, säger han.

Även befälen som utbildat rekryterna har en liknande känsla. Löjtnant Oliver Alvesparr har varit plutonchef för den första av tre grundutbildningsplutoner.
– Idag fick de sina medaljer, och det är det vi har kämpat för i nästan ett år. Det är ungefär lika roligt som det är tråkigt att de nu lämnar, för det är ju nu som de är riktigt duktiga. Men flera av dessa kommer vi anställa på bataljonen och de andra hoppas jag få se på en krigsförbandsövning inom några år, säger han.

En av de som hoppas en anställning på FMTS efter genomförd värnpliktsutbildning är Olle Eliasson.
– Jag har sökt en tjänst på kompaniet så det är den planen jag har för framtiden just nu.

Utmarschen genom grindarna gjordes sjungandes i en allé av befäl, fanvakt och musikkår. Utanför grindarna väntade en hel hop av anhöriga på sina soldater. Men först fick kompanichefen Linda Bremer ge sina rekryter en sista order:
– Höger – vänster – om. Muck!

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 300
Så har vi räknat
Karta