Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet.

FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Här utbildas också flygtekniker och officerare från en rad länder på exempelvis Jas 39 Gripen. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. FMTS följer den tekniska utvecklingen i samhället, förutser behov och föreslår förändringar och förbättringar. Skolan ansvarar också för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets operativa logistikbataljon. 

Inom FMTS organisation finns också en Besiktningsenhet och en Markverkstadsenhet. Besiktningsenheten besiktigar alla Försvarsmaktens markgående fordon med samma krav som Transportstyrelsen ställer på besiktning av civila fordon. Markverkstadsenheten levererar teknisk tjänst inom markarenan, såsom materielunderhåll, tillverkning och demontering.

På FMTS arbetar omkring 1 400 medarbetare på 23 orter runt om i landet.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Ett givande och lärorikt år med Gender coach projekt Halland
29 mars202110:36

Utvecklande, ögonöppnare, givande och intressant är några ord som deltagarna i det regionala Gender coach projekt Halland har använt för att beskriva sin resa under det gångna året. De har utbildats och coachats i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Målet har varit att lyfta och utveckla frågorna i respektive organisation, öka kunskapen och ge konkreta verktyg att hantera jämställdhetsfrågor i vardagen.

Vid uppstarten i januari 2020 samlades coacher och deltagare i Gender coach projekt Halland på Halmstads slott. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det har varit givande på många sätt, att få ha en coach under resan ser jag som en stor förmån. Hon har ställt många ”jobbiga” frågor som utmanat mig och fått mig att reflektera på ett annat vis och ibland tänka om, berättar Mikael Larsson, ställföreträdande chef Markverkstadsenheten vid Försvarsmaktens tekniska skola, en av deltagarna.

I slutet av januari förra året startade projektet och ursprungsplanen var att ha åtta träffar med utbildningar och möte med respektive tilldelad coach däremellan. Pandemin pausade projektet ett tag och sedan blev det digitala genomföranden istället. Deltagarna, som är chefer från Länsstyrelsen i Hallands län, Räddningstjänsten Väst, Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola har lyssnat på föreläsningar av forskare som berättat om sina studier och föregångspersoner som delat med sig av sin personliga resa. Informationen och berättelserna har berört, skapat diskussioner och väckt känslor som irritation, glädje och nyfikenhet hos deltagarna.

Till hösten startar omgång två, då med fler deltagande organisationer, däribland Region Halland, Polismyndigheten och Halmstads kommun.

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 200
Så har vi räknat
Karta