Försvarsmaktens tekniska skola är ett av de största förbanden i Försvarsmakten. Vi har cirka 1 250 medarbetare som är lokaliserade på 23 orter över hela Sverige. Vår verksamhet vilar på fyra ben och dessa är; utveckling, utbildning, produktion och insats.


FMTS gör tekniken tillgänglig och vi stödjer Försvarsmakten med teknisk tjänst i fred, kris och krig. Alla försvarsgrenar - armén, marinen och flygvapnet finns representerade vid förbandet. Vår verksamhet vilar på fyra ben; utveckling – medverka i utveckling av teknisk tjänst, utbildning - leverera utbildning till/av officerare, soldater och civila inom teknisk tjänst, produktion – materielunderhållsproduktion och besiktning samt insats - producera och träna FMTS krigsförband.

Utveckling

FMTS är en utvecklingsaktör för teknisk tjänst men också den organisation som utgör kompetenscentrum för den tekniska tjänsten i Försvarsmakten. Vår målsättning är att bidra till att funktionskedjor för teknisk tjänst i Försvarsmakten är i balans avseende materiel, organisation, personal, publikationer och stödsystem. Detta uppnås genom aktiv samverkan och dialog med uppdragsgivare och övriga aktörer, att ha koll på läget/att följa läget, bedriva en effektiv produktion samt agera professionellt. Vi har också funktionsansvar för teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.

Utbildning

Vi bedriver utbildning i teknisk tjänst inom samtliga stridskrafter. Förbandet ska ha ett naturligt förhållningssätt till den militära professionen vilken ska genomsyra all verksamhet. Vi strävar efter att leverera utbildningar i rätt tid och med rätt kvalitet för att tillgodose Försvarsmaktens behov.

Här finns utbildning i grundläggande teknik, såväl praktik som teori i allt från svetsning, lödning och ellära till datorkommunikation, hydraulik, avionik, reglerteknik och jet- och kolv- motorlära. Den tekniska utbildningen sker på alla nivåer, från befattningsutbildning av soldater, systemtekniker och mekaniker till avancerad teknisk utbildning inom en rad olika områden. Vi ansvarar också för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centra i Försvarsmakten.

Produktion

Våra verkstäder är en kompetensorganisation som tillhandahåller teknisk tjänst samt utformar och tillhandahåller försvarslogistik som en del av svenska försvaret. Tjänsteområdena är materielunderhåll, systemstöd (även utomlands), kundmottagning, garnisonslager, tillverkning, demontering/skrotning, verkstadsstöd landet (VSL) och andra verkstadstjänster.

Vi genomför även besiktning av Försvarsmaktens alla markgående fordon. Kravbilden är den samma som Transportstyrelsen ställer vid besiktning av civila fordon. Skillnaden är att vi också ska tillse att fordonen håller i minst ett år efter besiktning samt att övriga system utöver trafiksäkerhet besiktigas. 

Insats

1.Operativa logistikbataljon är FMTS krigsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Uppgiften är att stödja andra förband med logistik, främst inom transporttjänst och förnödenhetesförsörjning, samt med tekniskt stöd, reparationer och underhåll av Försvarsmaktens markbundna materiel.

Notiser Från Försvarsmaktens tekniska skola

Bataljonchefsbyte vid FMTS GU-bataljon
2 september202213:53

Det var en solig och frisk morgon när FMTS Grundutbildningsbataljon genomförde chefsbyte. Överstelöjtnant Caroline Norenborg har lett bataljonen genom en stor förändring där fokus skiftat från teknisk tjänst till operativ logistik. Nu får major Mikael Olofsson uppgiften att fortsätta utvecklingen.

Major Mikael Olofsson tar över som bataljonchef efter överstelöjtnant Caroline Norenborg. Foto: Anders Fall/Försvarsmakten
Förändringsarbetet, att stöpa om från teknisk tjänst till logistik med förnödenhetsförsörjning och transport, har haft fokus vilket har tagit både tid och kraft.
 
– Egentligen är det först nu, innevarande värnpliktskull, som vi utbildar transportsoldater. Men under min tid har vi bäddat för det och förberett så bra vi kunnat, säger Caroline.
 
Mikael Olofsson som arbetat vid bataljonen sedan 2016 ska nu fortsätta utvecklingsarbetet.
 
– Jag ser fram emot att börja arbeta i min nya roll som bataljonschef. Rådande omvärldsläge ger oss nya utmaningar och ställer krav på oss som militärer då vi är satta att försvara Sverige, säger Mikael. 
 
I sitt tal till bataljonen, medarbetare och värnpliktiga, betonar Mikael vikten av soldatutbildningen.
– FMTS roll är att utbilda soldater som kan bidra till vårt gemensamma försvar. Genom bataljonens utbildning av logistiksoldater kommer vi att bidra till den universella förmågan till fred, menar den nyss tillträdda bataljonchefen.
 
När Caroline summerar sina år som bataljonchef är det soldatutbildningen och krigsförbandsutvecklingen som hon lyfter fram.
 
– Det är det som har varit roligast, att utveckla krigsförbandet tillsammans med de värnpliktiga. Att hälsa dem välkomna och sedan följa dem och deras utveckling under ett utbildningsår, berättar Caroline.
 
Tack för ditt arbete vid FMTS och bataljonen Caroline! Stort lycka till, Caroline och Mikael i era nya roller!
 
Ett efterlängtat inryck
26 juli202207:31

Nu påbörjar de en spännande resa och för många av dem är det en utmaning, såväl fysisk som mental – elva månaders värnplikt. En del av dem var med på en informationshelg i juni och har en viss förberedelse, för andra är det helt ny miljö och många nya intryck.

Inventering av personlig utrustning
Första dagen hämtar de värnpliktiga utrustning och flyttar in på logementen. Även om det upplevs som mycket utrustning är den än så länge bara en del av allt de ska ha. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten
Ett sextiotal värnpliktiga kom till Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, för att rycka in på den militära grundutbildningen. Under elva månader kommer de utbildas och lära sig grundläggande soldatkunskaper och därefter befattningsspecifika kunskaper, så som fordonsförare eller hantera något materielsystem.
 
– Jag ska bli radiolänkgruppchef, berättar Emma Liljegren från Lund. Jag var med på informationshelgen som var och det känns skönt nu, jag har varit här innan och har träffat några av de andra.
 
Julia Lindblom, som ska köra lastbil, har sett fram emot inrycksdagen.
 
– Jag vill verkligen detta och ser fram emot att växa som människa och lära mig nya saker, jag tror det är en nyttig utbildning, säger Julia.
 
På förmiddagen var det inskrivning och därefter åkte de till förrådet för att hämta ut utrustning som skulle inventeras efter lunch. Vädret gjorde att inventeringen genomfördes i idrottshallen och där stod de värnpliktiga på rad och höll upp efterfrågad persedel; stålgrå socka, fältjacka 90, t-shirt med kort ärm och lång ärm.
 
När inventeringen väl var genomförd skulle all utrustning packas ihop och sedan skulle de gå tillbaka till kasernen för att packa in i skåpen på logementet. Inne i ett av logementen bor fyra killar som resonerade hur de ska packa in i skåpen, de läste instruktionen och lade in, flyttade om och tog ut.
 
– Det var nervöst i dag, jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Det är mycket att lära sig och ta in, menar Hugo Kastanius när han packar in i sitt skåp. Jag tror att det kommer bli bättre och bättre, jag ser fram emot att komma in i rutinerna och det är roligt att träffa så många nya människor!
 
Ett sextiotal värnpliktiga, fördelade på en stabspluton och en transportpluton, påbörjade i går sin försvarsmakts-resa vid FMTS. Att dagen var efterlängtad går inte att ta miste på, både bland de värnpliktiga och bland befälen.
 
– Som alltid är det spännande att få ett nytt gäng att växa tillsammans med. Det är roligt att se dem växa och utvecklas, säger kompanichefen Linda Bremer.
 
– Jag ser fram emot att utvecklas som individ, lära känna nya människor och att bli en del av försvaret, avslutar Emma.
 
Varmt välkomna till FMTS - Sveriges bästa förband! 
FMTS lämnade över vaktansvaret för Stockholms slott
7 juli202213:02

Vid onsdagens Högvaktsavlösning vid Stockholms slott, blev vaktstyrkan från Försvarsmaktens tekniska skola avlösta av Marinbasen, efter en veckas tjänst i Högvakten.

FMTS går Högvakten på Stockholms slott.
FMTS går Högvakten på Stockholms slott. Foto: Lars-Åke Johansson/Försvarsmakten

– Det har gått fantastiskt bra! De första dagarna hade vi ganska höga temperaturer och det tar ut sin rätt på soldaterna. Jag är väldigt nöjd med vårt genomförande, soldaterna är professionella och har löst uppgiften på bästa sätt, berömmer vakthavande major, Lars-Åke Nilsson.

Högvakten är en viktig del av skyddet av slotten och Stockholms militära beredskap. Högvakten är honnörsvakt hos konungen och har i uppgift att delta i statsceremoniella sammanhang av olika slag. Statsceremonier är högtidliga officiella firanden som sker till exempel vid statsbesök, kungliga bemärkelsedagar och nationaldagen. Verksamheten styrs av kommendantstaben, som är en länk mellan Försvarsmakten, Hovet och Regeringskansliet. Den är också en populär turistattraktion som lockar människor från när och fjärran. Minst 800 000 åskådare beräknas besöka Stockholms slotts yttre borggård varje år i samband med ceremonier som högvakten deltar i.

Högvakten har anor ända sedan 1523.

Utryckning från bästa förbandet
17 juni202215:28

Fredagen den 17 juni 2022 - en efterlängtad dag för våra värnpliktiga rekryter. Nu är den här, dagen för utryck eller MUCK för den som vill. En sommardag i juni, lagom varmt, stolta anhöriga och befäl och en drös av blandade känslor hos de värnpliktiga. Stolta, nervösa, pirriga, glada och ledsna på samma gång.

Efter avslutningsceremonin bröt kramkalaset ut.
Efter avslutningsceremonin bröt kramkalaset ut. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Avslutningsceremonin genomfördes på FMTS fotbollsplan under pompa och ståt, traditionsenlig fanvakt, högtidliga tal och pampiga musikinslag av en oktett ur Flygvapnets musikkår. På hedersplats under ceremonin fanns även pokalen som FMTS tidigare i år fick ta emot då förbandets utsågs till ”Bästa förband 2022” av Pliktrådet.

Grundutbildningsbataljonens chef, överstelöjtnant Caroline Norenborg, citerade August Strindberg i sitt tal till rekryterna.
– Plikten är angenäm först när den är gjord, inledde Norenborg, och fortsatte: Men jag tror och vet att flertalet av er är här, inte bara av plikt utan för att ni ville det. Ni visste att det skulle vara en bra erfarenhet men även att ni kände att ni ville bidra med er själva till Försvarsmakten. Oavsett vilja eller inte så ber jag er att reflektera över vad har gjort i elva månader. Vad bär ni med er?

– Alla människor som jag har träffat! Jag har blivit mer klok och jag har vågar utmana mig själv. Under värnplikten har jag gjort saker som jag aldrig hade gjort annars, berättar Thea Glivö, som utbildats till stabsassistent på Stab- och trosspluton.

Rekryterna ryckte in i juli 2021 och har genomfört sin militära grundutbildning under elva månader. FMTS har utbildat åt Arméns brigadunderhållsbataljon som Göta trängregemente,
T 2, i Skövde är sammanhållande för. Sambandssoldater, stabsassistenter, logistiksoldater, närskyddssoldater och mekaniker är de befattningar som funnits med i årets utbildningsomgång.

Benjamin Andersson, har utbildats till närskyddssoldat och han är nöjd med året.
– Värnplikten har varit mycket bra, annorlunda från allt annat man har gjort innan. Jag har vuxit som person och lärt mig att man orkar mycket mer än man tror.

Varje utbildningsomgång utses årets bästa rekryt och bästa kamrat och dessa hedrades särskilt under ceremonin. Bästa rekryt utses av befälen och i år gick den till Harald Jensen. Bästa kamrat utses av rekryterna själva och i år tilldelades Julia Bäckström den utmärkelsen.

Samtliga rekryter blev godkända på den militära grundutbildningen och kan därmed krigsplaceras och bidra till att försvara Sverige.
– I det omvärldsläge vi befinner oss är det viktigt att Försvarsmakten utgör en tröskeleffekt vars yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja hur vi vill leva. För att skapa denna tröskeleffekt är Försvarsmaktens krigsförband centrala och det är i dessa nu utbildats för att nu kunna krigsplaceras, sade förbandschefen, överste Anders von Sydow i sitt tal till rekryterna.

Bataljonchef Norenborg tackade både rekryter och egen personal i sitt tal.
– Från oss alla oss på bataljonen och i synnerhet kompaniet vill vi tacka er för de ni har varit, lika men ändå olika och berikat vår arbetsvardag under er värnplikt. Och jag vill också passa på och tacka alla er som varit involverad i utbildningen av GU 21/22 och som varit med och format dem. Er insats har varit ovärderlig och bidragit till att de värnpliktiga tycker att FMTS är Sveriges bästa förband!

Förbandschefen, överste Anders von Sydow, passade på att tacka de anhöriga.
– Tack för lånet av era ungdomar, vi återlämnar dem nu, Hela och rena, om än utvecklade och uppdaterade med senaste programvaran!


Avslutningsvis önskar vi alla rekryter ett stort lycka till i framtiden!

 

Anders von Sydow tog över befälet
1 juni202217:41

Idag, den första juni, bytte Försvarsmaktens tekniska skola chef. Vid en ceremoni, under ledning av stridskraftschef logistik, Michael Nilsson, tog överste Anders von Sydow över befälet av FMTS från överste Annelie Vesterholm.

Annelie Vesterholm lämnar över FMTS fana till Anders von Sydow.
Annelie Vesterholm lämnar över FMTS fana till Anders von Sydow. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Innan chefsbytesceremonin genomfördes hade redan en annan ceremoni ägt rum. Precis som alla tidigare förbandschefer på Flottiljområdet, planterade avgående förbandschef Annelie Vesterholm ett träd i Överstelunden. Annelie valde att plantera ett tulpanträd. 

Vid chefsbytesceremonin höll Annelie Vesterholm ett tal, där hon menade att chef för FMTS är det bästa jobb som går att ha. Hon tackade FMTS personal för det bemötande hon fick som ny chef och det fina stöd hon känt hela vägen sedan dess. 

Därefter höll stridskraftschef logistik, Michael Nilsson ett tal till Annelie Vesterholm, där han berömde henne som ett utomordentligt föredöme som förbandschef och önskade henne lycka till i sin nästa tjänst vid Högkvarteret.

– Låt genomföra chefsöverlämning! kommenderade Michael Nilsson och fanförarna marscherade fram och överlämnade FMTS fana till Annelie Vesterholm som i sin tur gav den till Anders von Sydow.

I sitt första tal som C FMTS mindes Anders von Sydow tillbaka till 1986, då han på samma fotbollsplan som han nu tar över som chef för FMTS, påbörjade sin resa som officer. 

Logistikchef Michael Nilsson avslutade ceremonin med att gratulera Anders von Sydow till hans nya befattning.
– Vårda förtroendet väl och ta hand om ditt förband och dina medarbete, var generalens råd, innan ceremonin avslutades.

Veterandag med Cypern-veteraner i fokus
30 maj202209:56

En klarblå himmel och strålande sol gav en fin inramning till firandet av Veterandagen i Norre katts park i Halmstad under söndagen. I år uppmärksammades särskilt de veteraner som tjänstgjort på Cypern.

Efter den traditionsenliga kransnedläggningen hölls en tyst minut för att hedra de som offrade det yttersta och aldrig kom åter. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

Ceremonin i parken lockade både veteraner och anhöriga. Niklas Jörnsby, ställföreträdande chef vid Försvarsmaktens tekniska skola, höll ett tal och nämnde särskilt Cypern-veteranerna och de anhöriga som är hemma och håller ställningarna under insatser. Efter den traditionsenliga kransnedläggningen vid minnesstenen hölls en tyst minut för att hedra alla de som gav det yttersta och aldrig kom hem. 

Cypern-veteranerna blev tilldelade en jetong för sina insatser när de tjänstgjorde i UNFICYP. Mellan 1964 och 1993 hade Sverige tjänstgörande personal på Cypern, i en militär och en polisiär insats.

Veterandagen är sedan 2012 allmän flaggdag och uppmärksammas varje år den 29 maj. I Halmstad uppmärksammades Veterandagen garnisonsgemensamt och representanter från Luftvärnsregementet, Militärhögskolan i Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola fanns på plats i parken.

FMTS på Våreld
19 maj202208:01

I en vacker ljusgrön bokskog på Ravlunda skjutfält har delar av det brigadtekniska kompaniet grupperat under övningen Våreld 22. De består mest av värnpliktiga men här finns även anställda soldater. För de värnpliktiga är övningen deras slutövning och för de anställda soldaterna är övningen ett kunskapsprov.

Hjulbyte på lastbilssläp under Våreld 22.
Värnpliktig hjulfordonsmekaniker från FMTS, byter hjul på ett lastbilssläp under övning Våreld 22. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Det är helt klart nyttigt att öva, konstaterar bataljonsförvaltare Peter Lilja. Både för värnpliktiga och för de anställda. Under den tidigare kompaniövningen kändes det som att vi startade från ruta ett. Nu tycker jag att de behärskar det de ska kunna. Det kan vara jobbigt att vara i fält, men stegringen de gjort är stor.


Grupperingsplatsen på Ravlunda är ingen plats som används innan.
– Det är bra med ett nytt ställe, säger Peter Lilja. Det blir samma förutsättningar för både soldater och befäl. De anställda från FMTS kommer från Halmstad, Skövde och Boden. Vi från Halmstad kan till exempel Nyårsåsen utan och innan, vet vad som funkar där och har redan en plan redan innan vi kommer dit. Nu har övningsledningen jobbat med att det ska bli nya grupperingsplatser och det ger mycket.


De värnpliktiga utbildar FMTS åt armén. Tillsammans med T 2 utbildas en halv Brigadunderhållsbataljon. Nästa värnpliktskull kommer bli andra halvan av bataljonen och under Försvarsmaktsövning Aurora 23 nästa år, kommer hela bataljonen sättas samman och de båda kullarna samövas.

En logistikprövning i vintermiljö
6 april202214:56

Cold Response 2022, en norsk vinterövning i Nordnorge med över 30 000 deltagare från 27 nationer, är nu avslutad. FMTS var ett av de svenska förbanden och vi deltog med en reparationspluton och några stabsofficerare. Mekanikerna på plats tyckte det var roligt att vara en del av så stor övning, men själva skruvandet i sig är inget som skiljer sig från arbetet hemmavid.

Att vara mekaniker under Cold Response är som hemma, själva skruvandet är samma. Men det finns många mervärden med övningen berättar FMTS mekaniker. Foto: Åsa Eriksson/Försvarsmakten

- För vår del märks det mest i matsalen att här finns många olika nationer, det är då vi ser andra uniformer. Vi understödjer bara svenska förband, berättar Jonatan Krantz från 18:e reparationspluton. För min del är det första gången som jag deltar i en så här stor övning.

Att skruva och laga materielen som kommer till dem är som att göra det hemma.

- Detta gör vi hemma också, 7 till 16, men det finns mycket runt omkring som är annorlunda, menar Otto Bornefalk, vid 16:e reparationspluton. Hela fordonsmarschen hit, vi körde lastbil med släp 6,7,8 timmar i sträck.

- Dessutom på norska smala vägar i vinterväglag, fyller Wilhelm Möller, 18:e reparationspluton i.

- Ja precis, det är mycket annat som vi lär oss. Vi får koll på våra grejer och vår kapacitet, fortsätter Otto.

Reparationsplutonen från FMTS var grupperade på en bas i Bardufoss och skulle stödja de svenska markförbanden med teknisk tjänst på bakre nivå. Men övningen började långt innan de grupperade på basen i Nordnorge – först skulle de transportera materielen till övningsområdet, en del från Halmstad och en del från Livgardet i Stockholm.

- Genomförandet av operativ transport till och från övningen Cold Response på såväl landsväg, tåg och sjö har varit både utmanande och lärorikt. FMTS krigsförband, 1. Operativa logistikbataljon, har dragit många lärdomar inför framtiden, menar Christer Johansson som är förbandstransportledare vid FMTS.

Förutsättningarna för reparationsplutonen var goda, de grupperade inne i ett tält och hade en torr och behaglig arbetsmiljö. Något som stundtals ställde till det för dem var ispropp i bränsletankarna.

- Algerna som finns i dieseln fryser och bildar proppar och då måste vi dränera tanken innan vi kan köra, berättar Möller.

De är alla överens om att de äldre fordonen är enklare att reparera. De av nyare modell kan ibland gäcka mekanikerna.

- Vi hade en Geländewagen inne som vi felsökte en hel dag, felkoderna visade inte rätt. Till slut fick vi ta in en ”GW” utan fel och jämföra olika koder, säger Krantz.

- Vi vill ju lösa det som kommer hit. Målet är att allt ska ut och rulla igen. Det ska mycket till innan vi ger upp, berättar Bornefalk och skrattar lite. Ibland får vi klura mer, men samtidigt är det roligt att fundera och försöka hitta lösningar på problem.

Något som kanske imponerat mest på mekanikerna är logistikkedjan och att den funkar så bra.

- Vi har fått hit en växellåda, utbrister Möller entusiastiskt. Den har skickats från Arboga till Boden, via FISE-hubben och sen hit så att vi nu kan byta växellådan på lastbilen. Så ja, logistikdelarna funkar riktigt bra!

Inom ramen för det finsk-svenska samarbetet, FISE, fanns en så kallad ”logistik-hubb”, vilken fungerar som ett nav, som tog emot materiel och försändelser för att sedan distribuera ut det i övningsområdet.

- Det har fungerat bra. Växellådan är en av alla saker som kom fram, det har skickats en mängd reservdelar, så det har fungerat väl. Jag tycker också att vi har tagit steg inom FISE-samarbetet men det är något som kan förfinas ytterligare, berättar Lars Engström, biträdande övningsledare för FMTS.

För FMTS del var träningsmålsättningarna att stödja svenska förband på markarenan med teknisk tjänst, öva stabsofficerare i multinationell logistikstab och öva marsch och transport med logistikförband i vintermiljö.

- Våra träningsmål är i allt väsentligt uppnådda. Det är alltid lärorikt och utvecklande att samarbeta med andra nationer, att få till en bra logistikkedja men inte minst att få öva och pröva operativa transporter, landsväg och sjö, summerar Engström.

Läs mer om övningen Cold Response här. 

Försvarsmaktens tekniska skola
Fakta Försvarsmaktens tekniska skola
  • Förkortning: FMTS
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 1 250
Så har vi räknat
Karta