Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

F 7 övar lågflygning med Jas 39 Gripen
13 mars202310:45

Just nu pågår flygverksamhet där vi delvis övar mer lågflygning med Jas 39 Gripen än normalt.

Foto: Försvarsmakten

Lågflygning kommer pågå fram till att Försvarsmaktens stora övning Aurora 23 startar den 17 april.

Varför flyger vi lågt ibland?

Generellt sett så är ett av de bästa skydden för flygplan i en krigssituation att flyga lågt, snabbt och oförutsägbart. Vid lågflygning är man mer skyddad från fiendens eventuella radar samt från angrepp från marken. När vi flyger i trädtoppshöjd och i dalgångar är det svårt att hitta oss. Det handlar också om att kunna den svenska geografin. Lågflygning innebär även att flygningen blir lite annorlunda på grund av att luften är tätare. Allt detta måste vi vara experter på. Dag som natt. Oavsett väder. Därför behöver vi träna.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta