Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Semester – men inte för alla
31 juli201808:44

När många andra firar välförtjänt semester tjänstgör delar av Försvarsmakten. För närvarande pågår arbete på Såtenäs bansystem varför delar av Herculesparken har baserats på Hovby flygplats utanför Lidköping. Bland annat har Hercules startat från Hovby mot Gällivare för transportuppdrag under den stora brandbekämpningen.

Med en hjullastare lyfts motorn ner till en transportvagn. Motorn väger nästan 900 kg. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Under början av den stora brandbekämpningen genomförde Transportflygenheten med just detta flygplan en transport från Gällivare till Östersund med personal och materiel som skall medverka vid bekämpningen av skogsbränder.

Fakta:
TP84 Hercules, civil beteckning C-130, är ett amerikanskt transportflygplan. Flygvapnet opererar sex Herculesflygplan med basering på F7 Såtenäs. Grundkonstruktionen av Hercules är från tidigt femtiotal. Just detta flygplan, 845, levererades till Flygvapnet 1981

Motortypen heter Allison T-56-15 och den levererar i vår version 4910 hästkrafter. Mer än 18.000 Allison T-56-motorer har tillverkats.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Yrkesofficerare: 492
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 23
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 14
  • Civilanställda: 202
  • Reservofficerare: 111
Så här har vi räknat
Karta