Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Veterandagen uppmärksammas i Lidköping
14 maj202415:26

Onsdagen den 29 maj genomför Skaraborgs flygflottilj en veteranceremoni med kransnedläggning vid veteranmonumentet tillsammans med Lidköpings kommun i Örthagsparken

Kransnedläggning i Örthagsparken, Lidköping Foto: Per Forsberg

Program

09:30 samling vid minnesstenen i Örthagsparken

09:40 fotografering

10:00 uppställning

10:05 överflygning Jas 39 Gripen

10:10 kransnedläggning, tal

10:20 Utdelning av​ jetong

10:30 avslut

Lågflygningar med TP 84 Hercules
13 maj202414:42

Under vecka 20 och 21 genomför Transportflygskvadronen vid F 7 en övning. Det innebär bland annat att lågflygningar med transportflygplanet TP 84 Hercules kan förekomma över södra och mellersta Sverige.

Inom ramen för övningen kommer flertalet landningar och starter bland annat ske på Ronneby flygplats, F 17. Landningar och starter kommer även ske på flera andra flygplatser där Hercules normalt inte landar så ofta.

Övningen är slutövning för nya besättningsmedlemmar och syftet är att kontrollera deras lämplighet, kunskap och förmåga både i uppgiften att försvara Sverige samt i all annan skarp insatsverksamhet som regelbundet utförs utomlands av Transportflygskvadronen.

Övningen sker under vardagar vecka 20 och 21, i huvudsak dagtid men flygningar kan även förekomma någon tidig morgon eller kvällstid.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta