Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller Jas 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Förbandet har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av Jas 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Skaraborgs flygflottilj leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. F 7 har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid Gripendetachementet i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Lågflygningar med TP 84 Hercules
15 september202215:35

Under vecka 38 och 39 genomför Transportflygskvadronen vid F 7 en övning. Det innebär bland annat att lågflygningar med transportflygplanet TP 84 Hercules kan förekomma över hela Sverige.

Riksvägslandning med TP84 Hercules
TP 84 Hercules under Luftförsvarsövning 22 Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten

Inom ramen för övningen kommer flertalet landningar och starter ske på Ronneby flygplats, F 17. Landningar och starter kommer även ske på andra flygplatser där Hercules normalt inte landar så ofta.

Övningen syftar till att öva Transportflygskvadronens besättningar på olika moment som kan förekomma i ett konfliktområde.

Övningen sker under vardagar vecka 38 och 39, i huvudsak på dagtid men flygningar förekommer även kvällstid.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta