F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

  •  Kontroll av luftrummet
  •  Mark- och sjömålsbekämpning
  •  Underrättelseinhämtning
  •  Luftburen transport
  •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Punktering på Jas 39 Gripen vid landning
26 mars202417:11

På tisdagseftermiddagen anmälde ett Jas 39 Gripen vid Norrbottens flygflottilj bromsfel till flygtrafikledningen och vid landningen kort därefter fick planet punktering på ena bakdäcket.

Klockan 15.21 på tisdagen gick varningslarmet på flottiljen när piloten anmälde felet och två minuter senare, 15.23 gick haverilarmet, helt enligt rutin, när planet fick punktering på bakdäcket vid landningen. 

Planet blev stående mitt på banan och räddningstjänsten var på plats direkt. Flygtekniker var också snabbt på plats och bytte det trasiga däcket och bogserade bort planet. Klockan 15.48 upphörde haverilarmet och civilt samt militärt flyg som legat i väntläge kunde landa som vanligt.

 

Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta