F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

 •  Kontroll av luftrummet
 •  Mark- och sjömålsbekämpning
 •  Underrättelseinhämtning
 •  Luftburen transport
 •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

F 21 genomför mörkerflygning
29 januari201811:54

Mörkerflygning kommer att genomföras från F 21 måndag 29 januari till och med torsdag 1 februari. Syftet är att piloter och flygtekniker ska öva förmågan att verka under dygnets alla timmar.

Flygövningstiden är 14.00 till 22.00. Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till F 21:s växel 0920 - 23 40 00.

Julgransflygning med Jas 39 Gripen
11 december201716:40

Onsdag 13 december genomför F 21 formationsflygning – julgransflygning – över delar av Norrbotten och delar av Västerbotten enligt nedan.

I år kommer formationsflygningen att ledas av Peter Greberg, divisionschef vid 211:e stridsflygdivisionen på F 21.

– Julgransflygningen är en gammal tradition som vi förra året återupptog i samband med att flygvapnet firade 90 år. Det är en bra övning för oss att planera och genomföra flygning i större formation. Men det är också ett sätt för oss att visa närvaro, säger Peter Greberg.

Observera att tiderna är cirkatider och rutten kan komma att ändras med anledning av lokala väderförhållanden. Vi ska göra allt vi kan för att så många som möjligt får se vår julhälsning.

– Vi vet att det är många som vill se vår flygande julgran, men tyvärr kan vi inte möta alla önskemål. Till er som inte får möjligheten i år skickar vi en hälsning om att rutten förmodligen ser annorlunda ut nästa gång. Vi vill med denna överflygning passa på att önska alla en God jul från F 21, hälsar Peter Greberg.

Blicka mot himlen i god tid för att inte missa tillfället.

Arvidsjaur 12:15

Malå 12:20

Lycksele 12:27

Vännäs 12:37

Umeå 12:39

Robertsfors 12:44

Skellefteå 12:51

Byske 12:53

Piteå 12:59

Älvsbyn 13:04

Vidsel 13:08

Boden 13:17

Luleå 13:20

F 21/Luleå-Kallax flygplats 13:25

Fakta

Flygplanen flyger på cirka 600 meters höjd i cirka 550 km/h. Avståndet mellan flygplanen är mellan fem och tio meter.
Reservdag är torsdag 14 december.

Utredning sexuella trakasserier
6 december201708:42

Onsdag 29 november, samma kväll som uppropet #givaktochbitihop blev publikt, kom det till chefen för Norrbottens flygflottiljs kännedom att ytterligare en kränkning har skett där F 21-personal är inblandad, både den utsatta och den som utsatt en annan person.

Under torsdagen 30 november påbörjades en utredning av sexuella trakasserier och följer den checklista som finns för detta. I det ingår att få en bild av vad som hänt och prata med bägge parter.

− Största fokus ligger i att ge den utsatta stöd, säger flottiljchef Carl-Johan Edström.

Eftersom det är ett tidigt skede i arbetet så lämnas inga ytterligare kommentarer.

− Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Varje upplevd kränkning är helt oacceptabel och är en för mycket.

Händelsen skedde under försvarsmaktsövningen Aurora.

Mörkerflygning 13-16 november 2017
13 november201710:00

Norrbottens flygflottilj kommer att genomföra mörkerflygning från F 21 den 13 till och med den 16 november 2017.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Syftet är att piloterna ska öva förmågan att kunna verka under dygnets alla timmar.
Flygövningstiden är 14:00−22:00.

Misstänkt sexuellt övergrepp
13 november201708:52

I slutet av maj 2017 kom det till chefen för Norrbottens flygflottiljs kännedom att ett misstänkt sexuellt övergrepp hade skett under juli månad 2016.

Händelsen blev känd i samband med att anmälan till arbetsgivaren gjordes.

Flottiljchefen agerade omedelbart och polisanmälde händelsen. Försvarsmaktens jurister vid Högkvarteret kontaktades för rådgivning.

Även den utsatte polisanmälde händelsen under rubricering ”Sexuellt övergrepp”, och blev målsägande, varpå arbetsgivarens polisanmälan drogs tillbaka.

− Jag ser detta som ett misslyckande. Varje upplevd kränkning är helt oacceptabel och är en för mycket. Som arbetsgivare måste vi agera korrekt. Vi kan inte föregå vad som framkommer i förundersökningen men som arbetsgivare kan vi vidta initiala åtgärder så som samtal och hantera delar ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger flottiljchef Carl-Johan Edström.

Händelsen skedde juli månad 2016 vid tjänsteförrättning på annan ort under fritid.

Både den som är anmäld och målsägande tjänstgör vid Norrbottens flygflottilj.

Eftersom förundersökning pågår kan vi i nuläget inte kommentera detta vidare.

Driftstörning
31 oktober201712:31

Under fredagskvällen den 27 oktober drabbades Luleå-Kallax flygplats av driftstörning och ett reservsystem sattes i gång så att flygledningen kunde leda rörelser på flygplatsen på ett säkert sätt.

Vid tidpunkten för driftstörningen var ett civilt flygplan under inflygning mot flygplatsen. Detta kunde landa säkert med endast två minuters fördröjning.

Händelsen rubriceras som avvikelse och en driftstörning upprättades av Luftfartsverket, enligt rutin.

Vad som orsakade felet är inte känt. En utredning pågår för att komma fram till vad som orsakade felet.

Ordinarie system var i drift sent under fredagskvällen.

Fortifikationsverket sanerar
9 oktober201711:12

Under slutskedet av snö- och issmältningen i början av maj kände personal en stark doft av drivmedel vid en parkeringsplats inne på flottiljområdet. En misstanke om läckage anmäldes till Fortifikationsverket som är ägare av infrastrukturen.

Vid utgrävning av det aktuella området upptäcktes en läcka på en pipeline i marken. Pipelinen används för drivmedelsförsörjning inom Luleå garnison.

Pipelinen togs omedelbart ur drift och är avstängd. I det korta perspektivet innebär det ingen påverkan på verksamheten. Drivmedelsförsörjningen sker med tankbilar till en mellanlagringsstation till dess att slutgiltig försörjning kan säkras.

Fortifikationsverket ansvarar för sanering och undersökning av andra liknande anläggningar i Försvarsmakten. 

Omedelbart efter upptäckten av läckaget underrättades Generalläkaren enligt upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten (Miljöbalken 1998:808, 10 kap 11 §). Även Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå är underrättad.

Länk till Fortifikationsverket här.

F 21 deltar i finska övningen Ruska 17
4 oktober201715:56

Det finsk-svenska försvarssamarbetet fördjupas ytterligare under övning Ruska 17. För första gången kommer svenskt stridsflyg delta i det nationella luftförsvaret av Finland.

Knappt har Försvarsmaktsövning Aurora 17 avslutas så är det dags för nästa övning. Denna gång i Finland och Sverige.

− Det är bra. Försvarssamarbetet med Finland är av särskild vikt. Vårt fördjupade samarbete stärker nationell förmåga i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet, säger Carl-Johan Edström flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.

Under Aurora 17 medverkade finska flygvapnet med stridsflyg i det svenska luftförsvaret. Nu tas nästa steg i samarbetet.

− Vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Vi har samövat under många år men det först i år som vi övar gemensamma luftförsvarsoperationer för respektive land, både i nyss genomförda Aurora 17 men även i kommande finska övningen Ruska 17.

Under Ruska 17 kommer F 21 att ombasera med Jas 39 Gripen och personal till Finland för att delta tillsammans med enheter ur det finska flygvapnet i luftförsvarsrollen.

Svenska deltagandet i Finland ingår i det nationella försvaret av Finland.

Svenska deltagandet i Sverige (från F 21 i Luleå) agerar kvalificerat motstånd med Jas 39 Gripen och ledningsflygplan ASC 890 samt personal.

Fakta

Ruska är en årligt återkommande finsk nationell försvarsövning

Ruska 17 pågår 9–13 oktober.

Cirka 60 flygplan (stridsflygplan, skolflyg, transportflyg, helikoptrar och ledningsflygplan) och omkring 4 500 personer deltar i övningen. 

Svenskt deltagande från F 21, F 7 och Luftstridsskolan. Totalt 185 personer, varav ca 85 i Finland.

Finska flygvapnets pressmeddelande finns här.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
 • Förkortning: F 21
 • Ort: Luleå
 • Yrkesofficerare: 288
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 119
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 51
 • Civilanställda: 121
 • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta