F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

  •  Kontroll av luftrummet
  •  Mark- och sjömålsbekämpning
  •  Underrättelseinhämtning
  •  Luftburen transport
  •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

F 21 deltar i finska försvarsövningen Ruska 22
4 oktober202215:53

Det finsk-svenska försvarssamarbetet fortsätter med kraft. 5-8 oktober deltar svenskt stridsflyg i den finska försvarsövningen Ruska 22, precis som 2016, 2017, 2019 och 2020.

Ruska 22 är finska flygvapnets största övning under året och under övningen ombaserar enheter från F 21 till Rovaniemi för att tillsammans med enheter ur det finska flygvapnet delta i försvaret av det finska luftrummet. Under övningen kommer även finska F-18 Hornet att landa in på Luleå-Kallax flygplats och snabbtanka.
– I och med Rysslands anfall på Ukraina har vi ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa, något som dessutom fått både Sverige och Finland att ansöka om medlemskap i Nato. Det gör att årets Ruska blir en än viktigare övning för att sända tydliga säkerhetspolitiska signaler samtidigt som den ytterligare stärker det operativa försvarssamarbetet på Nordkalotten, säger Carl-Fredrik Edström, chef för Norrbottens flygflottilj och flygvapnets övningsledare för Ruska 22.

Fakta Ruska 22
Ruska är en årligt återkommande finsk nationell försvarsövning.
Övningen pågår 3-8 oktober.
Mer än 50 flygplan (stridsflygplan, skolflyg, transportflyg, helikoptrar och ledningsflygplan) och omkring 3700 personer deltar i övningen varav 2400 inkallade finska värnpliktiga.
Svenskt deltagande från F 21 och F 16.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta