F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

  •  Kontroll av luftrummet
  •  Mark- och sjömålsbekämpning
  •  Underrättelseinhämtning
  •  Luftburen transport
  •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

19 november202109:40
Våra piloter och våra tekniker ska kunna verka dygnet runt, oavsett årstid. Därför övar vi mörkerflygning under vecka 47 och 48. Flygtider är 12.00-22.00 måndag till torsdag. Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel på 0920-23 40 00 Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Anställd vid Norrbottens flygflottilj polisanmäld
8 oktober202112:58

Chefen för Norrbottens flygflottilj, överste Carl-Fredrik Edström, har under fredagen gjort en polisanmälan mot en anställd vid flottiljen. Detta efter att den anställde vid en sammankomst i september uppträtt och handlat aggressivt mot kollegor.

- Händelsen har fram tills nu hanterats internt som en arbetsmiljöutredning men bedöms nu även omfatta misstanke av brott vilket gör att jag som flottiljchef och högst ansvarig för mina medarbetares arbetsmiljö har beslutat att göra en polisanmälan mot personen, säger Carl-Fredrik Edström.

Ärendet är även anmält till försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN.

Överste Carl-Fredrik Edström ny chef vid Norrbottens flygflottilj
9 augusti202117:06

På eftermiddagen den 9 augusti genomfördes en chefsbytesceremoni där avgående chef, Claes Isoz, lämnade över befälet till tillträdande chef Carl-Fredrik Edström. Claes Isoz kommer, efter drygt tre och ett halvt år som flottiljchef, att påbörja en ny tjänst vid Högkvarteret.

Överste Carl-Fredrik Edström tog över spakarna vid Norrbottens flygflottilj Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

- Nu är det dags för mig att lämna stafettpinnen vidare till flottiljens 25:e chef, överste Carl-Fredrik Edström. Han är inte okänd på flottiljen på något sätt och var fram till hösten 2018 chef för Flygenheten på F 21 innan han blev befordrad till överste och chef för genomförandeavdelningen på Flygstaben. Överste Edström kommer med sina djupa kunskaper om FV och breda erfarenhet att vara en tillgång för flottiljen i den fortsatta utvecklingen, sa Claes Isoz under överlämningen.

- Det är med en stor glädje som jag står framför er här idag. Jag måste medge att det även finns ett visst pirr i magen, ett pirr som kommer av det förtroende och ansvar jag givits och de förväntningar som jag har på mig själv och de förväntningar som ni ska ha på mig som chef för Norrbottens flygflottilj och Luleå garnison. Jag har också stora förväntningar på er. Jag vet vilka unika kompetenser och erfarenheter som finns hos er och jag är säker på att mina förväntningar på er kommer att infrias, sa Carl-Fredrik Edström under ceremonin.

Carl-Fredrik är ett bekant ansikte för många på F 21. ​Han påbörjade sin karriär i flygvapnet som flygförare på Jämtlands flygflottilj, F 4, där han flög JA 37 Viggen mellan 1992 och 2005. I och med att F 4 lades ned styrde han skutan norrut mot F 21 där han flög Jas 39 Gripen.

2010 blev han utsedd till divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen där han bland annat deltog i FL02 där han under fyra månader 2011 tjänstgjorde över Libyen.

2014 tog Carl-Fredrik sin första tjänst vid central stab, då vid flygtaktisk stab, som ansvarig för kortsiktig planering av flygvapnets insatser. Där arbetade han bland annat med inledningen av Försvarsmaktens insats i Mali, något som snart är aktuellt för F 21 i och med bidraget till EUTM Mali.

2015 var det åter dags för Luleå och F 21, när han fick fick jobbet som chef för Flygenheten.

2018 fick han förtroendet att bli överste och således ingå i flygvapnets chefskrets.

2019 återupprättades Flygstaben i Uppsala, där utsågs han till chef för genomförandeavdelningen och tillika operationschef för flygvapnet.

Sedan Carl-Fredrik fick förtroendet som överste fanns alltid en förhoppning om att en dag kunna återvända till F 21 som flottiljchef, även om det var något han aldrig såg som givet.

  – När jag nu fått det stora förtroendet som flottiljchef är det med ödmjukhet och stor glädje som jag återvänder till F 21. Flottiljen och dess medarbetare har alltid stått för hög kvalitet, föregångsmannaskap och framåtanda. Jag ser fram emot att tillsammans med detta starka lag fortsätta utveckla F 21 så att vi svarar upp mot kraven som ställs på oss, både här och nu och i framtiden.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
  • Förkortning: F 21
  • Ort: Luleå
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta