F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

 •  Kontroll av luftrummet
 •  Mark- och sjömålsbekämpning
 •  Underrättelseinhämtning
 •  Luftburen transport
 •  Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt

Tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten försvarar F 21 Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

För att driva och upprätta en flygbas krävs en stor organisation. Som officer, specialistofficer eller soldat på F 21 kan du arbeta som bland annat flygtekniker, stridspilot på Jas 39 Gripen och brandman. 

Du kan ha en civil anställning och arbeta med exempelvis administrativa uppgifter och som förbandsekonom.

Tillsammans med övriga flygvapnet har Norrbottens flygflottilj i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet.

Notiser Från Norrbottens flygflottilj - F 21

Varningslarm - insats avslutad
23 mars201918:42

Lördag 23 mars kl 17.23 inkom ett varningslarm att ett flygplan ingående i Flygvapenövning 2019, var på väg åter till Luleå-Kallax flygplats. F 21 Räddningstjänst var redo att påbörja insats vid landning, även kommunal räddningstjänst larmades.

Flygplanet, med fem personer ombord, genomförde flygövningsverksamhet inom ramen för pågående Flygvapenövning 2019.

Piloten följde då givna rutiner, avbröt flygövningen och återvände till Kallax. Rutinåtgärder vid tillfällen som detta är att larma flygledarna som i sin tur larmar räddningstjänsten. 

Flygplanet kunde landa säkert och utan anmärkning, 18 minuter efter att larmet inkommit. 

F 21 Räddningstjänst, som var först på plats, har genomfört insats med värmekamera för att säkerställa att det inte fanns någon värmeutveckling i flygplanet. Insatsen avslutades klockan 17.53. Ingen påverkan på personal eller materiel.

Kommunal räddningstjänst var på plats när flygplanet landade men behövdes inte sättas in.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Fakta Norrbottens flygflottilj - F 21
 • Förkortning: F 21
 • Ort: Luleå
 • Yrkesofficerare: 288
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 119
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 51
 • Civilanställda: 121
 • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta