Veterandagen

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin, har Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av veterandagen 2021. En anpassad direktsänd ceremoni ersätter det vanliga firandet.

2020 års veterandagsceremoni

Se direktsändningen i efterhand.

Veteranporträttet

Den anpassade ambitionsnivån av veterandagen innebär att samtliga delar av det publika arrangemanget i samband med högtidlighållandet ställs in och ceremonin genomförs utan publik.

Följande delar påverkas: 

  • Utställningsområdet på Gärdet utgår,
  • Ceremonin genomförs utan publik och läktare,
  • Mässtält och matservering utgår,
  • Det särskilda uppmärksammandet av insatsen Unficyp (Cypern) flyttas till en tidpunkt då situationen medger.

Frågor och svar