Veterandagen

Försvarsmakten bjuder in till statsceremoniellt högtidlighållande av Veterandagen 29 maj.

Kungen gör honnör vid ett monument.
Veterandagen 2022 - Försvarsmakten sänder live från högtidlighållandet av Veterandagen. Foto: Bezav Mahmod

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde vid UNFICYP på Cypern under åren 1964-1993.

Högtidlighållandet av Veterandagen kommer att genomföras centralt, lokalt och digitalt. Statsceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm. Dessutom kommer det att genomföras lokala firanden på flera orter runt i landet.

Det centrala firandet kommer att spelas in och sändas digitalt via Försvarsmaktens Youtube-kanal. I år kommer webbsändningen att pågå under hela dagen, direkt från Sjöhistoriska museet i Stockholm. Redan från när flaggan hissas, kl. 08.00 kan du ta del av Veterandagen 2022 via Försvarsmaktens YouTube-kanal.

Veterandagen är öppen för alla. Utlandsveteraner, anhöriga och allmänheten är välkomna.

Program

08.00 Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.

09.00 – 17.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet på utställningsområdet på Gärdet. Presentationer om UNFICYP och ett politikerseminarium genomförs.

10.00 Generaldirektör Mikael Granholm bjuder in till veteranpolitiskt seminarium. De två föreläsningarna är öppna för alla. Mellan och efter föreläsningarna kan du möta riksdagsledamöterna i försvars- och utrikesutskotten på utställningsområdet och ställa frågor om svensk veteranpolitik. 

Föreläsning 1: Klockan 10.00 presenterar Kantar Public (Sifo) delar av resultatet ur den totalundersökning som gjordes bland militära utlandsveteraner. Undersökningen fick över 20 000 respondenter. 

Föreläsning 2: Klockan 11.30 berättar professor Martin Neovius om resultaten ur registerstudierna som fokuserar på hälsoläget bland militära utlandsveteraner.

14.30 – 15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.

16.00 Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma.

16.00 – 21.00 Middag, utdelning av priset till årets veteran samt underhållning och samkväm i mässtältet.

21.00 Flaggorna halas.

Anmälan till veterandagen kommer att vara öppen under april. För Unficyp-veteraner kommer en särskild inbjudan att skickas. Veterandagen är öppet för alla, veteraner, anhöriga och allmänheten.

Alla besökare ges möjlighet att, efter statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet. Frågor kopplade till veterandagen hänvisas till veterandagen@mil.se.

Anmälan till middag utlandsveteraner och anhöriga

Det bjuds på en måltid i mässtältet i anslutning till sjöhistoriska museet för föranmälda gäster.

Anmälan stängde 29 april.

Pressackreditering

För att fotografer ska få plats i fotofållan under ceremonin och bokning av intervjuer ska kunna prioriteras i tid behöver vi din pressackreditering.

På grund av hög arbetsbelastning behandlas ackrediteringar till Veterandagen via e-post: veterandagen@mil.se märk ärendet med ”Pressackreditering”.

Inkom senast den 26 maj med uppgifter om namn och uppdragsgivare, för ackrediteringen.

En presstelefon bemannas under maj månad, vardagar klockan 09-15: 072-188 82 40. Den 29 maj bemannas telefonen klockan 07-21.30. Därefter kopplas presstelefonen för Veterandagen ur.

Utöver det centrala högtidlighållandet av Veterandagen kommer även följande orter att genomföra lokala ceremonier:

Ort, förband och kontakt till förbandet för att anmäla ditt deltagande och få tid och plats:

 

Veterandagsceremoni 2021

Veterandagsceremoni 2020

Veteranporträttet