Veterandagen

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19, har Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av veterandagen 2020. En anpassad direktsänd ceremoni ersätter det vanliga firandet.

Direktsändning

Se direktsändningen i efterhand.

Veteranporträttet

Den anpassade ambitionsnivån av veterandagen innebär att samtliga delar av det publika arrangemanget i samband med högtidlighållandet ställs in och ceremonin genomförs utan publik.

Följande delar påverkas: 

  • Utställningsområdet på Gärdet utgår
  • Ceremonin genomförs utan publik och läktare
  • Mässtält och matservering utgår
  • Det särskilda uppmärksammandet av insatsen Unficyp (Cypern) flyttas till veterandagen 2021

Frågor och svar