Veterandagen

Högtidlighållandet av veterandagen var en direktsändning på Försvarsmaktens Youtube-kanal. Digitaliseringen har gjort veterandagen tillgänglig för fler och kommer därför fortsättningsvis att direktsändas, parallellt med det vanliga firandet.

Försvarsmaktens veterancentrum som har uppgiften att planera och genomföra veterandagen ställde 2020 om firandet om till en digital sändning, på grund av pandemin. Alternativet hade varit att ställa in evenemanget helt. Den positiva effekten av den digitala omställningen blev att fler som annars inte kunnat vara på plats kunde delta i veterandagen.

I år sändas från Amfibieregementet och Berga slott. Veterandagen är Sveriges särskilda uppmärksammande av den personal som har tjänstgjort internationellt – med eller utan vapen. Under sändningen deltar statsledningen och de myndigheter som har haft personal i internationell tjänst.

En av årets fältartister var Jill Johnson. Petra Wahlgren, Per-Erik Domargård, Martin Ehntorp, Barbro Lindkvist, Kristoffer Gustavsson och Tomas Boström medverkar också från Fältartisterna.

Medverkade gjorde också Livgardets Dragonmusikkår och Arméns musikkår med signalgivare och trumslagare.

Programledare under sändningen var Kattis Ahlström och regementsförvaltare Daniel Nybling.

Under veterandagens förmiddag hedrades stupade veteraner genom överflygning, med Jas 39 Gripen, i Missing man formation över centrala Stockholm.

Veterandagsceremoni 2021

Veterandagsceremoni 2020

 

Veteranporträttet

Den anpassade ambitionsnivån av veterandagen innebar att samtliga delar av det publika arrangemanget i samband med högtidlighållandet ställdes in och ceremonin genomfördes utan publik.

Det särskilda uppmärksammandet av insatsen Unficyp (Cypern) flyttas till veterandagen 2022.

Frågor och svar