Veterandagen

Kom och hylla Sveriges veteraner den 29 maj 2019. Veterandagen genomförs vid det nationella veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

Se ceremonin som genomfördes under veterandagen 2018 i Stockholm. Foto: Försvarsmakten
Veterandagen 2017. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Veterandagen 2017. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Nytt för i år är att alla besökare ges möjlighet att, efter statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet.

Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på Unef II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Röda korset uppmärksammar på motsvarande sätt insatsen med fältsjukhus i Korea under åren 1950 till 1954.

Program

08.00
Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.

09.00 – 17.00
Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer
visar upp sin verksamhet på utställningsområdet på Gärdet.

09.00 – 11.30
Presentationer i mässtältet av insatserna Unef II och fältsjukhusen i Korea.

14.30 – 15.45
Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.

16.00
Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma vid monumentet.

16.00 – 21.00
Middag, utdelning av priset till årets veteran samt underhållning och samkväm i mässtältet.

21.00
Flaggorna halas.

Du som är anhörig till någon som stupat/omkommit/avlidit under insats är särskilt välkommen. Vänligen kontakta oss i god tid före genomförandet på veterandagen@mil.se så har vi möjlighet att reservera plats åt er på hedersläktaren.

Veterandagen är öppen för allmänheten och kräver ingen föranmälan. Om du däremot önskar fri måltid i mässtältet efter ceremonin behöver du anmäla det via länken.

Till anmälan