Veterandagen

Försvarsmakten bjuder in till statsceremoniellt högtidlighållande av Veterandagen 29 maj 2023.

Musikanter från dragonmusikkåren.
Titta på direktsändningen från veterandagen som startar klockan 14.15 måndag 29 maj. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen. Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde vid UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) under åren 1978-2007.

Högtidlighållandet av Veterandagen kommer att genomföras centralt, lokalt och digitalt. Statsceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm. Dessutom kommer det att genomföras lokala firanden på flera orter runt i landet.

Det centrala firandet kommer att spelas in och sändas digitalt via Försvarsmaktens Youtube-kanal.

Veterandagen är öppen för alla. Utlandsveteraner, anhöriga och allmänheten är välkomna. Följ oss gärna i sociala medier #Veterandagen2023

Program

08.00 Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.

09.00 – 17.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet på utställningsområdet på Gärdet. Presentationer om UNIFIL och ett politikerseminarium genomförs.

Tullverket hundsök#1                            10.30
Helikopterförevisning                            11.20
Fallskärmshopp Idrottsveteranerna  12.30
Veteranchefens tal                                 12.50
Tullverket hundsök#2                            13.00

10.00 Generaldirektör Mikael Granholm bjuder in till veteranpolitiskt seminarium. De två föreläsningarna är öppna för alla. Mellan och efter föreläsningarna kan du möta riksdagsledamöterna i försvars- och utrikesutskotten på utställningsområdet och ställa frågor om svensk veteranpolitik. 

Veteranpolitiskt seminarium#1              10.00-10.45
Veteranpolitiskt seminarium#2              11.30-12.15
Föreläsning UNIFIL med marinchefen  12.15-12.45
Föreläsning UNIFIL                                    12.45-13.30
Föreläsning Kustbevakningen                13.30-14.00

14.30 – 15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.

16.00 Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma.

16.00 – 21.00 Middag för föranmälda Unifilveteraner, utdelning av priset till årets veteran cirka 18.15 samt underhållning av fältartisterna och samkväm i mässtältet.

21.00 Flaggorna halas.

Anmälan till veterandagen kommer att vara öppen under april. För UNIFIL-veteraner kommer en särskild inbjudan att skickas. Veterandagen är öppet för alla, veteraner, anhöriga och allmänheten.

Alla besökare ges möjlighet att, efter statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet. Frågor kopplade till veterandagen hänvisas till veterandagen@mil.se.

Information till dig som besökare

Kontakt: Har du frågor kring veterandagen kan du kontakta på telefon: 072-388 04 27 som bemannas mellan klockan 09.00-15.00.

Information: På området finns personal för att vara behjälpliga med praktiska frågor.

Sittplatser: Det finns sittplatser både i mässtältet och på läktaren. Om du vill sitta på läktaren, var ute i god tid innan ceremonin börjar. Du som har behov av att sitta ner blir prioriteraD.

Toaletter: Hygienfaciliteter finns vid mässtältet.

Funktionsnedsättning: Delar av läktaren är handikappanpassad.

Klädsel: För uniformerad personal gäller daglig dräkt (vapenrock, skärmmössa, svarta handskar). Utmärkelser bärs i form av medaljer. För övriga gäller vårdad klädsel.

Transport: Besökare rekommenderas att ta sig till området via kollektivtrafik då möjligheterna till parkering är ytterst begränsade. SL buss 69 mot Blockhusudden/Kaknästornet trafikerar hållplats Sjöhistoriska museet. Karlaplan är närmsta tunnelbanestation.

Parkering: Föraren ansvarar för att fordon parkeras enligt rådande parkeringsbestämmelser. Försvarsmakten rekommenderar att besökare använder sig av kollektivtrafiken för att ta sig till och från Sjöhistoriska. Försvarsmakten står inte för felparkeringsavgifter.

Förvaring: Av säkerhetsskäl finns det inga möjligheter till väskförvaring under dagen.

Lunch: Finns att köpa i mässtältet och från Foodtrucks.

Middag: Efter genomförd ceremoni serveras en kostnadsfri middag i mässtältet till föranmälda gäster. Det finns möjlighet att beställa måltid åt fler personer i ens anmälan. Anhöriga är välkomna.

Boende: Som besökare ordnar du själv med boende.

Anmälan till middag utlandsveteraner och anhöriga

Det bjuds på en måltid i mässtältet i anslutning till sjöhistoriska museet för föranmälda gäster.

Anmälan sker via verktyget Invajo och kommer att till och med 29 april.

Till anmälan

Pressackreditering

För att fotografer ska få plats i fotofållan under ceremonin och bokning av intervjuer ska kunna prioriteras i tid behöver vi din pressackreditering.

På grund av hög arbetsbelastning behandlas ackrediteringar till Veterandagen via e-post: veterandagen@mil.se märk ärendet med ”Pressackreditering”.

Inkom senast den 26 maj med uppgifter om namn och uppdragsgivare, för ackrediteringen.

En presstelefon bemannas från och med den 22 maj, vardagar klockan 0900-1500: 073-852 33 37. Den 29 maj bemannas telefonen klockan 07.00-18.00.Efter Veterandagen avslutas presshanteringen för evenemanget.

Lokala cermonier

Utöver det centrala högtidlighållandet av Veterandagen kommer även följande orter att genomföra lokala ceremonier:

Ort, förband och kontakt till förbandet för att anmäla ditt deltagande och få tid och plats:

Fyra personer vid ett runt bord i en tv-studio.
Studio Utlandstjänst – Mali, Libanon och kamratskap
Se avsnittet   28:10
Fyra personer runet ett bord i en tv-studio.
Studio Utlandstjänst – Ukraina och utbildning
Se avsnittet   23:38