Tillgänglighetsredogörelse

Försvarsmakten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur domänerna forsvarsmakten.se, jobb.forsvarsmakten.se, mitt.forsvarsmakten.se samt blogg.forsvarsmakten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet (Digg)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Kända tillgänglighetsproblem förenligt med lagkraven på forsvarsmakten.se, jobb.forsvarsmakten.se, mitt.forsvarsmakten.se samt blogg.forsvarsmakten.se.

 • Vissa bilder saknar eller har otillräcklig alt-text och beskrivning. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden och bildens innehåll. WCAG 1.1.1 (A) 
 • Film och rörligt material saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll, då de saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning. WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 (A) WCAG 1.2.4, 1.2.5 (AA)
 • Vissa dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Dokument saknar alternativ för att kunna tillgodogöra sig dokumentets innehåll då de inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 2.0 (A/AA)
 • Det är inte möjligt för användaren att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord. WCAG 1.4.12 (AA)
 • Det kan förekomma länkar/knappar utan beskrivande länktext för en otydlig beskrivande funktion av det klickbara elementet for skärmläsaranvändare. WCAG 2.4.4 (A)
 • Knappar utan textinnehåll är inte korrekt uppmärkta, vilket kan försvåra för dig som använder talsyntes. WCAG 1.1.1 (A)
 • Dokument/sidspråk är inte satt på sidan WCAG 3.1.1 (A)
 • Vissa block har text på bild. Det kan förekomma platser där text ligger ovanpå bild och inte uppfyller kraven om kontrast mot bakgrunden den ligger emot. WCAG 1.4.3, 1.4.5 (AA)
 • Det kan förekomma platser där det saknas beskrivning av formulärfält. WCAG 1.1.1 (A), 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A)
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Några sidor kan sakna en logisk tabbordning. WCAG 2.4.3 (A)
 • Några sidor saknar en strukturell logisk ordning som gör att rubriker inte följer den semantiska och hierarkiska strukturen på ett korrekt sätt. WCAG 1.3.1 (A) 2.4.1 (A), 2.4.6 (AA)
 • Det går inte att hantera all funktionalitet med enbart tangentbordet, det kan därmed vara svårt att navigera sig för den som behöver externa hjälpmedel. WCAG 2.1.1 (A)
 • Det kan finnas otillräckligt/ingen markering på många klickbara element som är i fokus vid navigering med tangentbord. WCAG 2.4.7 (AA)
 • Vissa ställen saknar en visuell indikator, att enbart byta färg är inte tillräckligt, på klickbara element som länkar i sidfoten, sociala ikoner samt övriga textlänkar på sidan. WCAG 2.4.4 (A)
 • Det kan förekomma otillräckliga WAI-ARIA-roller. WCAG 4.1.2 (A)
 • Sökfältet saknar visuell knapp/beskrivning ”Sök”, vilket kan ställa till problem för vissa besökare.
 • Vissa element på några av sidorna har otillräcklig kontrast. WCAG 1.4.11 (AA)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. WCAG 1.3.2 (A)

Oskäligt betungande anpassning

Försvarsmakten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll som är publicerad före 23 september 2020. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dokument, filmer samt för att lösa hur webbplatsen hämtar data från externa källor. Vi kommer tyvärr inte att hinna färdigställa det arbetet före den 23 september 2020.

Försvarsmakten arbetar med att ta fram en helt ny webbplats med planerad lansering 2025. Den nya webbplatsen kommer att vara fullt tillgänglighetsanpassad. Eftersom den nuvarande webbplatsen är från 2013 är det i vissa fall inte ekonomiskt och tekniskt försvarbart att anpassa webbplatsen fullt ut.

Dokument (PDF, Excel, Word, PPT etc.)

Dokument som presenteras på Försvarsmaktens sajter äldre än september 2020, kommer tyvärr inte i alla fall att vara tillgänglighetsanpassade. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid begäran.

Video/filmer

Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser före september 2019 saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning.

Jobblistning/jobbeskrivning

Text som hämtas från extern källa (Reachmee) har inte rätt formatering och sidstruktur, eftersom vi inte har möjlighet att sätta rätt stilart/formatering/kod på innehållet när det importerats till jobb.forsvarsmakten.se.

Hur vi testat webbplatsen

Försvarsmaktens leverantör för teknisk utveckling och förvaltning, Nordic Morning, har gjort en manuell självskattning (intern testning) av forsvarsmakten.se, jobb.forsvarsmakten.se, mitt.forsvarsmakten.se och blogg.forsvarsmakten.se, samt använt webbaserade verktyg som Contrast Checker och Wave från Webaim för att titta på olika tekniska aspekter på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 5 oktober 2020.

Webbplatsen publicerades den 15 maj 2013.

Redogörelsen uppdaterades den 7 maj 2024.