Konstnär: Emil Österman (1870-1927)
Ett porträtt av kung Oscar II som gavs till hans eget Livgarde till häst. Konstnär: Emil Österman (1870-1927). Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

Väggarna i Livgardets olika byggnader pryds ofta av porträtt av allt från kungar till tidigare chefer. Många av dem har också målats av välkända konstnärer.

Ett av alla kungaporträtten är det av kung Oscar II, som hänger på kavallerimässen på Kavallerikasern. Porträttet har sannolikt hängt här sedan kungen gav den till det då nyinflyttade regementet, 1898.

Men när kungen först fick det beställda porträttet var han inte nöjd. Konstnären fick order om att retuschera målningen. Det sägs att kungen ska ha sagt: "Nej, så där tjock är jag inte alls! Du skall retuschera bort den där stora magen".

Nu när ett antal år har gått och färgen bleknat kan man ana konturerna från originalmålningen. Framförallt på höger sida av tavlan mellan midja och arm och längs med benet.

Märklig datering

Ett annat porträtt i Livgardets lokaler som verkligen gör intryck på sina betraktare är det av kapten Swen Ridderstråle. Framförallt är det dateringen av tavlan som framstår som förvirrande, men även datumen för när Ridderstråle föddes respektive avled framstår som minst sagt ovanliga då han föddes 1782 men dog redan innan dess.

 

 

Porträttet av den forne kaptenen vid Livgardet Sven Ridderstråle tycks ha färdigställts av den tyske konstnären Scheffel 1729. Om det sedan var Scheffel eller någon annan målare som hävdade att – Ridderstråle föddes 1782, 53 år efter målningens tillkomst, och att han avled 1752, 30 år före sin egen födsel – det vet vi inte riktigt. Men en riktig dundertavla blev det i alla fall.

Satirteckning av Fritz von Dardel visar ett avsked vid Fredrikshov 1848.
Satirteckning av Fritz von Dardel visar ett avsked vid Fredrikshov 1848.
Avsked vid Fredrikshov 1848 (beskuren), Fritz von Dardel. Foto: Officerskårens stiftelse, foto Åke Öhrström, Livgardet.
Kasernen Fredrikshov. Av Fritz von Dardel.
Fredrikshov, av Fritz von Dardel. Foto: Åke Öhrström/Försvarsmakten
Fänrik Gustafschiöld anmäler högvakten 1838, teckning av Fritz von Dardel.
Fänrik Gustafschiöld anmäler högvakten 1838 (beskuren). Fritz von Dardel. Foto: Åke Öhrström/Försvarsmakten

Karikatyrer av vardagen

Fritz von Dardel var en gardesofficer som kring mitten av 1800-talet producerade ett stort antal framställningar i olja, akvarell och teckningar. Motiven är hämtade både från det dagliga livet på regementet och vid paradtillfällen, bland andra vaktparaden. Flera är karikatyrer men det finns även en serie porträtt av Dardels officerskamrater.

Hur har den moderna målningen Den döende dandyn en koppling till Livgardet? I filmen hittar du svaret.

Äldre målningar

Livgardet och dess föregångare har dock avbildats och framställts på olika vis betydligt längre tillbaka än så. Den kanske tidigaste framställningen av Livgardets äldsta föregångare kan vara Gustav Vasas så kallade Gripsholmsmålningar, där de då modernt utrustade och beväpnade knektarna syns. De finns bara bevarade i kopior från 1700-talet.

Uniform och utrustning vid tiden för de första livvaktarna.
Foto: Gripsholmstavlorna, Kungl. Biblioteket.

Under 1600-talet målades många konstverk som föreställde historiska skeenden, som slag och andra stridshandlingar. Oftast är det svårt att urskilja enskilda förband i den typen av målningar. Men ibland går det att identifiera Livgardet och dess föregångare om man jämför målningarna med samtida berättelser och slagordningar.

En målning från 1691 återger hur Karl XI övar Livgardet på Ladugårdsgärdet. Konstnären är Johan Filip Lembke som även målat andra så kallade bataljmålningar.

Det är först mot senare delen av 1700-talet som framställningar av Livgardet förekommer i större utsträckning. Ofta är platsen just Ladugårdsgärdet som fungerade som Livgardets övningsplats ända fram till början av 1900-talet.

 

Målning: Scen från Ladugårdsgärdet vid Husarviken 1790–1805, Peter Nordquist.
Målning: Scen från Ladugårdsgärdet vid Husarviken 1790–1805, Peter Nordquist.
Scen från Ladugårdsgärdet vid Husarviken 1790–1805. Foto: Kungl. Biblioteket.
Avtäckningen av kung Carl XIV Johans ryttarstaty 1854. Carl Stephan Bennet.
Avtäckning av Karl XIV Johans staty 1854, Carl Stefan Bennet. Foto: Nationalmuseum
Bild av vaktavlösning på Borgen Tre Kronor 1690. Främst marscherar skalmejablåsare,
Vaktavlösning på Borgen Tre Kronor 1690. Främst marscherar skalmejablåsare, Erik Dahlberg, Svecia Antiqva et Hodierna. Foto: Erik Dahlberg, Svecia Antiqva et Hodierna, Armémuseum.
Midsommardagen på Ladugårdsgärdet 1785–1800, målning av Martin Rudolf Heland efter Elias Martin.
Midsommardagen på Ladugårdsgärdet 1785–1800, Martin Rudolf Heland efter Elias Martin. Foto: Kungliga biblioteket

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat