Livgardets föregångare har huserat på flera platser i Stockholm.
I slutet av 1800-talet var det åter dags att flytta, då från kasernområdet på Storgatan, Östermalm. Kavalleriofficerarna lär ha blivit ordentligt upprörda över att de nu skulle bli ”utslängda på landsbygden!”. Flytten gick nämligen ända till dåvarande Sturevägen, idag Lidingövägen 28 och Kavallerikasern. Ett stenkast bort med dagens mått mätt.

När Gustav Vasa valts till Sveriges konung och kriget mot Danmark avslutats följde soldaterna kungen till Stockholm och inkvarterades på Stockholms slott. När styrkan efter hand utökades fick man söka boende för soldaterna ute i staden. Denna form av förläggning kallades för borgläger och innebar att soldaterna bodde hemma hos stadens borgerskap. Till borgläger hörde inte bara husrum utan även mat, en betydande börda för Stockholms invånare.

Kring 1600-talets början infördes möjligheten att istället för inkvartering i borgarens hus, lämna kontant ersättning. Även detta var betungande och förorsakade många tvister inte minst därför att många av gardisterna efter hand blev gifta och bildade familj.

Under senare delen av 1700-talet började man se över möjligheterna att på samma sätt som i flera andra länder ordna förläggning i särskilda kaserner. För Livgardet till fot dröjde det dock ända till 1803 innan frågan om kasern löste sig. Valet föll på Fredrikshovs slott på norra Djurgården.

Kasernen Fredrikshov. Av Fritz von Dardel.
Fredrikshov slott när det var Livgardet till fots kasern, av Fritz von Dardel. Foto: Åke Öhrström/Försvarsmakten

Fredrikshovs slott hade tidigare använts både som bostad till kungens älskarinna och senare som änkesäte för drottning Lovisa Ulrika. Under senare delen av 1700-talet användes slottet som fängelse och förråd men började efter hand att förfalla. När Livgardet 1803 övertog anläggningen anpassades den så gott det gick till användning som kasern. Men som förläggning var utrymmena trånga och ohygieniska och de sanitära förhållandena undermåliga. Att kasernen även skulle inrymma de gifta gardisternas familjer gjorde inte saken bättre.

Norr om det ursprungliga slottet byggdes därför åren 1878–1888 helt nya kaserner med front mot Linnégatan. Stora delar av det gamla slottet revs. I dag återstår endast yttre delen av flygelbyggnaden och en fristående byggnad.

Kasernvakten intill trofékanon från kriget 1788–1790 vid Linnégatkasernen.
Kasernvakten vid Linnégatkasernen. Foto: Armémuseum.

De nya kasernerna vid Linnégatan var mycket moderna för sin tid. Logement med enkelsängar och centraluppvärmning. På 1900-talet skedde ytterligare förbättringar av framför allt de sanitära förhållandena. Elektrisk belysning installerades istället för gasljus. För att klara förläggningsbehovet när den allmänna värnplikten infördes byggdes kasernbyggnaderna på med ännu en våning.

Ulriksdalskasernerna 1962, besök av The Argyll and Sutherland Highlanders & The Royal Scots Grays.
Ulriksdalskasernerna 1962, besök av The Argyll and Sutherland Highlanders & The Royal Scots Grays. Foto: ur Billy Thams album, privat ägo.

Liksom under Fredrikshovstiden hade regementet nära till sitt övningsområde, Ladugårdsgärdet. Men vapen- och taktikutvecklingen visade efter hand att området var för litet. Redan 1905 anskaffades därför ett nytt övningsområde norr om Stockholm, Järvafältet.

Marscherade genom staden

Ett uppskattat inslag i Stockholms gatubild var de måndagar då regementet med musikkåren i spetsen marscherade ut till en veckas övningar på Järvafältet. När truppen återvände på fredagarna mötte musikkåren upp vid Roslagstull och ledde återmarschen till kasernerna vid Linnégatan.

Det var emellertid inte en rationell lösning med tur- och returmarscherna till Järvafältet. Efter andra världskrigets och beredskapstidens slut fick regementet därför 1946 flytta ut till Solna och nya kaserner i Ulriksdal. De stora kasernerna ersattes med kompanihus  inplacerade i den omgivande terrängen.

Men även Järvafältet blev en parentes. Området behövdes för bostadsbyggande. Än en gång fick regementet flytta. Denna gång till Kungsängen i Upplands Bro kommun, cirka tre mil från centrala Stockholm. Ett helt nytt område inköptes av Kronan och ett nytt kasernetablissemang med tillhörande förråd och verkstäder byggdes vid 1700-talsherrgården Granhammar. Inflyttningen skedde 1970.

Livgardet till häst i Hagaparken

Livgardet till Häst däremot fick kaserner långt innan Livgardet till fot. Inledningsvis inkvarterades ryttarna i koppartälten i Hagaparken, där det fanns både logement och stallar. Men 1772 flyttade man till kaserner på Hantverkargatan 45. Senare byggdes nya kaserner, som idag är Historiska museet.

I slutet av 1800-talet gick flytten till det toppmoderna och då nybyggda Kavallerikasern på Lidingövägen i Stockholm. Det sägs att officerarna var mycket upprörda när de flyttade in, då de ansåg att de blev "utslängda på landet", långt ifrån stadskärnan. Här finns delar av Livgardet kvar än idag.

Kavallerikasern 1914
Kavallerikasern 1914
Kavallerikasern. Bild tagen från Lidingövägen 1914. Foto: Stockholms stadsmuseum Fotonummer D 162. Fotograf okänd.
Livgardet till häst,
Så här såg det nybyggda Kavallerikasern ut när regementet flyttade in 1897. Foto: perspektivskiss av Erik Josephson
Anställda vid Livgardet till häst firar jul. Bilden är från 1902.
Många vid regementet var besvärade av flytten då de tyckte att de blev "utslängda långt ut på landet", jämfört med den tidigare adressen på Storgatan i Stockholm. Foto: Stockholms stadsmuseum Fotonummer Fa 39954. Fotograf okänd.
Kavallerikasern 1906.
Kavallerikasern. Bild tagen från Lidingövägen 1906. Foto: Stockholms stadsmuseum Fotonummer D 61. Fotograf okänd.
Kavallerikasern
Kavallerikasern. Bild tagen i nutid från samma men lite bredare väg. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Kavallerikasern
Kavallerikasern från kaserngården. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

Livregementets dragoner, den andra halvan av Livgardets kavalleriursprung, förlades i kaserner vid Gärdet i Stockholm. Kanslihuset inhyser idag den Kinesiska ambassaden och kvarvarande stallbyggnader det Tekniska museet och Polismuseet.

Övningsfälten

Den månghundraåriga militära verksamheten på Gärdet kan sannolikt ha bidragit till att norra och södra Djurgården kunnat bibehållas som ett grönområde utan bebyggelse.

Även Livgardets tidigare övningsfält Järvafältet är idag ett stort grönområde för rekreation.

Regementets egen kyrka

Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm fick sitt namn efter krigarkonungen Gustav II Adolf och invigdes på årsdagen av hans död den 6 november 1892. Se filmen om kyrkan som ursprungligen uppfördes som garnisonskyrka för det då närliggande Svea livgarde.

 1891 påbörjades byggandet av en egen kyrka för regementets anställda. Den andliga själavården i försvaret hade en viktig roll och pengainsamlingen hade pågått från och till i över hundra år.

Regementets egen personal gjorde stora delar av murningsarbetena och trädekorationerna gjordes av värnpliktiga. 1892 stod regementets alldeles egna kyrka till slut färdig.

Vid en första anblick och med ett ovant öga så ser kyrkan med dess inredning ut som kyrkor gör mest. Vid ett närmare betraktande framstår kyrkan som mycket annorlunda. I kyrkan finns heraldiska vapen och namnchiffer för kungar, bilder ur regementets historia och de zodiactecken som alltjämt används som kompanimärken på dagens fältuniformer.

Men glädjen över den nya kyrkan blev inte långvarig. Redan 1925 togs ett regeringsbeslut. Tjänsten som regementspastor drogs in och därmed stod kyrkan oanvänd under ett helt decennium och förföll innan den togs över av Oscars församling.

Idag är det alltjämt populärt bland regementets personal att gifta sig, döpa sina barn och förrätta begravningar i allas vår Gustaf Adolfskyrka.

Brandtjänst och ordningshållning

En viktig del av Livgardets och dess föregångares uppgifter har varit och är försvaret av huvudstaden med kungahuset, riksdag och regering.

Men under lång tid hade Livgardet också ansvaret för ordningshållning och brandförsvar i staden. Förutom vakten på Kungliga Slottet fanns bevakning på två andra platser. Den ena låg på dåvarande Norrmalmstorg, nu Gustaf Adolfs torg. Den andra var placerad på Södermalms torg.

Först mot slutet av 1800-talet fick Stockholm en någorlunda effektiv polis och brandkår och vaktstyrkan kunde reduceras.

500 år av obruten kungavakt och Livgardet fortsätter än idag med den skarpa bevakningsuppgiften. Under sommarhalvåret står Livgardet för merparten av vakterna men delar idag på uppdraget med Försvarsmaktens alla förband.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat

Den 16 juni för 231 år sen landsteg cirka 200 man ur Livgardet vid Kakkis kapell i Leningrad. Slaget som utspelade sig på platsen var en del av Gustav den III:s ryska krig. Sverige gick segrande ur striden och erövrade två riktigt tunga troféer. Troféerna finns än idag vid kanslihuset på regementet i Kungsängen.